Adventskalender 2016: 13. desember

13-des-16«Wangs kierke i Aasen 1858» er tittelen på dette maleriet, for mange kjent som omslaget på bygdebøkene for Åsen. Det er malt av baker Ole Thomsen, og er det eneste bildet som fins av Vang kirke. Dette var hovedkirka i Åsen fram til 1858. Siste gudstjeneste her ble holdt 6. juni 1858. Kirka ble revet kort tid senere, og noe av materialene gjenbrukt i den nye kirka ved Vedul.

Til høyre nærmest kirka ligger Vang, omtrent der sagbruket er i dag. Det gamle gårdstunet brant 16. desember 1886 og ble gjenreist på dagens tomt året etter. I bakgrunnen ligger Hove, som på den tida var lensmannsgård. Etter tradisjonen er det lensmann John Wold (f. 1795) som er avbildet på veg fra gården med hest og vogn. Den nærmeste lyse bygningen er tingstua, bygd omkring 1830. Huset ble brukt som rettslokale og valglokale. Det ble revet i 1902, og gjenreist som våningshus hos Ole L. Hoplen på Solheim.

(Maleriet er avfotografet av Arne Sigmund Vudduaune 13etter original i Åsen kirke).

Adventskalender 2016. 12. desember

På Elvheim ved Fossingelva drev Johannes Lund fargeri fra begynnelsen av 1890-tallet. Her ble tøy farget og bearbeidet til ulike tekstilkvaliteter. Selve fargeribygget står fortsatt, men det meste av utstyr som hørte til fargeridrifta er borte. Blant det står igjen er ei rumaskin, slik dette bildet viser.

12-des-16Stoffet som kom til Elvheim var som regel hjemmevevet ulltøy, sendt hit i ruller på opptil 50 meters lengde. Tøyet ble lagt dobbelt og sydd sammen til ei lang pølse på ca. 70 meter. Det sammensydde tøyet ble så stampet eller valket, slik at det ble tykkere.

Etter påfølgende tørking ble tøyrullene så kjørt gjennom rumaskina. Den har en stor trommel som er kledd med små kardeborrer. Disse gjør at loa på tøyet blir liggende i samme retning. På Elvheim var det ei tid to rumaskiner, og det er den ene av dem som fortsatt er bevart på fargeriloftet.

Adventskalender 2016: 11. desember

Hell–Sunnanbanen ble bygd gjennom Åsen i tida 1898–1902. Mange anleggsarbeidere fulgte banen nordover. De fleste reiste videre, men noen slo seg ned i Åsen for godt. Blant dem var Peder og Amalie Sørum med familie, han opprinnelig fra Nord-Aurdal i Valdres og hun fra Hurdal. De kom til Hell fra Sel i Gudbrandsdalen ca. 1900, og videre til Åsen. Familien bodde fra 1903 i Lunden, der Lunden-tunet nå ligger. Peder Sørum var arbeidsformann på jernbaneanlegget, senere banemester i NSB.

På dette bildet fra 1908 ser vi ekteparet Sørum med 11 av i alt 15 barn. De fire eldste var Peders fra første ekteskap. De fire yngste i søskenflokken ennå ikke var født da bildet ble tatt.

11-des-16Foran fra venstre: Albert (f. 1892), Olga (f. 1887, g. Stokkan), Amalie (f. 1860) med Ole (f. 1907) på fanget, Peder (f. 1860) med Birger (f. 1903) og Signe (f. 1905, g. Dahling), Johan (f. 1888) og Ottar (f. 1890).

Bak fra venstre: Paul (f. 1901), Trygve (f. 1896), Asbjørn (f. 1895) og Aslaug (f. 1899, g. Svendsen). Se Bygdebok for Åsen bind 3, s. 138–140.

Foto utlånt av Åsen Historienemnd.

Adventskalender 2016: 10. desember

10-des-16Ole Grønning (f. 1857 i Trondheim) virket som fotograf i Trondheim og Åsen på 1880–90-tallet. Ei tid hadde han atelier på Brattøra i Trondheim, både alene og sammen med Johan E. Norstrøm (firma «Grønning & Norstrøm»).

Fra ca. 1884 var Grønning bosatt her i Åsen. Han giftet seg med Elisabeth Johannesdatter Øien (Samuelsen) fra Inderøya på Hammerøya, de bosatte seg på hennes heimgård. Han hadde neppe fast atelier der. Sannsynligvis er bildene fra hans tid i Åsen tatt rundt om i bygda.

Ole Grønning omtales som fotograf enda i 1896, da sønnen Frits ble født. Senere arbeidet han på mekanisk verksted i Trondheim. Familien bodde fra ca. 1908 på Kvilhaugen i Nordbygda.

Bildene er eksempler på «cartes des visite» fra Ole Grønnings virke som fotograf. Dette er bilder i formatet 5,4 x 8,9, montert på ei papplate. Verken mannen på det øverste bildet eller barnet på det nederste er kjent. Begge bilder er utlånt av Klara Syrstad Ness.

Se også:

Adventskalender 2016: 9. desember

Statens kartverk har de siste årene lagt ut en mengde historiske kart på sine nettsider. Blant de eldste fra vårt område er «Situations Carte over Major Lutzows det Nordre Størdahlske Dragon Compagnies District» fra 1765. Dragonkvarterene, de gårdene som skulle utruste en soldat med hest, er avmerket med sirkel, mens gjestgivergårdene er merket med trekant.

unknown title

Flere historiske kart finnes på http://www.kartverket.no/Kart/Historiske-kart/

(Kilde: Kartverket: Kompanikart – Norge 90, Kartblad 180, Situations Carte over Major Lützows det Nordre Størdahlsche Dragon Compagnies District, 1765).

Adventskalender 2016: 8. desember

08-des-16Åsen Bonde- og Småbrukarlag ble stiftet i 1913. «Småbrukerne gikk iherdig inn for utnytting av fjellbeitet, og det ble seterdrift på Svartåsen som ga mulighet til å ha større buskap enn de ellers hadde jord til heime. Både kyr og geiter dro hver vår til fjells. Av andre saker som laget tok opp var torvlag, driftkredittlag, innkjøpslag og grunneierlag.» Dette skriver Trønder-Avisa i forbindelse med lagets 60-årsjubileum i 1973. Bildet viser styret i jubileumsåret, fra venstre Nelius Bergstrøm, Per Nordheim, Trygve Aune og Ragnvald Bye.

(Faksimile: Trønder-Avisa 24. oktober 1973)
http://www.aasenhistorie.no/adventskalender-2016-8-desember/

Adventskalender 2016: 7. desember

07-des-16Dette må være blant de eldste flyfoto fra Åsen, tatt ca. 1926. Hovedvegen gjennom bygda, dagens E6, går til venstre i bildet. Midt i bildet ligger Grennehamn (nå Følkesgrenda 10) hvor ny hovedbygning er under oppføring. Halvparten av den gamle hovedbygningen er flyttet ut av tunet, og ble senere revet. Lærer Matias Jørum flyttet tilbake hit etter at han gikk av som lærer i Sparbu i 1928. Bildet er tatt av sønnen Asgeir Jørum (f. 1903), som gikk Hærens Flygeskole på Kjeller i 1926–27.

Foto utlånt av Morten Jørum.

Adventskalender 2016: 6. desember

Omkring 1900 ble det bygd eget bakeri i tilknytning til «Fossum handelssted», E.O. Fossums landhandel. Firmaet K. Bjørken drev bakeriet fra 1942, fram til de flyttet inn i nye lokaler ved Åsen samvirkelag i 1973.

06-des-16

«Fra å drive et ekspansivt firma på 28 effektive kvadratmetre går man i morgen over til å virke i lokaler som måler omlag 300 kvm», forteller Trønder-Avisa 19. oktober 1973. Det gamle bakeriet, som lå kloss inntil E6, ble revet kort tid senere. I dag går gang- og sykkelbanen over tomta.

(Faksimile: Trønder-Avisa 19. oktober 1973, s. 13)

Adventskalender 2016: 5. desember

05-des-16Margrethe Hellem (f. 1866) var opprinnelig fra Trætsveet, en husmannsplass under Hellemen. 18 år gammel kom hun i 1884 til Diakonissehuset i Kristiania (Oslo) og begynte i lære som sykepleierske. Etter fem måneders læretid reiste hun til Nordland. Hun virket også på Vardø fiskerhjem, kom i 1894 tilbake til Diakonissehusets sykehus på Lovisenberg i Kristiania hvor hun i en årrekke var avdelingssøster. Hun døde der i 1962, 96 år gammel. Ei tid var hun landets eldste sykepleierske.

I 1952 ble hun intervjuet av NRK i et radioprogram om diakonisser og menighetssøstre. Hør intervjuet på Nasjonalbibliotekets nettsider (fra 20 minutter).

(Foto fra Bygdebok for Åsen bind 4, s. 122, )

Adventskalender 2016: 4. desember

Familiebilde fra Skjesol vestre ca. 1912–13, Johannes og Kristine Skjesol med åtte barn.

04-des-16

Foran fra venstre sitter far Johannes (f. 1867), Erling (f. 1908), Aslaug (f. 1906, g. Aarnseth) og mor Kristine (f. 1866). I midten fra venstre Hjørdis (f. 1901, g. Lerdahl, Juliane (f. 1899, g. Kvarme), Olaug (f. 1911, g. Søraune) og Mildrid (f. 1895). Bak fra venstre Pauline (f. 1893, g. Solbakken) og Ivar (f. 1897).

Familien omtales i Bygdebok for Åsen bind 5 (s. 152). Fotograf ukjent, foto utlånt av Ruth Sakshaug.

Adventskalender 2016: 3. desember

03-des-16

AS Bøndernes Hus i Trondheim ble stiftet 4. mars 1916. I 1918–19 tegnet flere gårdbrukere i Åsen seg for aksjer à 50 kroner, i henhold til aksjeinnbydelse av 12. juni 1918. Ordfører O.M. Augdahl førte denne lista, hvor vi finner følgende:

Gunnar Nesjø, John Sandvik, Steffen Hokling, Johan A. Hokling, Martin Mæhre, Peder Grinde, Nils Bye, Elef Fossum, Einar Stokkan, Teodor Reinaas, John Hokling, Anton Fossum, Nils Hammeren, Inger Bye, Severin Grinde, John Oldret, John Hoplen, Bernt Faaren, Severin Mossing, Ole E. Mossing, Martin Husby og Odin Husby.

De fleste er titulert «Gaardbr.» (gårdbruker), men vi finner også «Brukseier» (Nils Bye), «Handelsmann» (Elef Fossum) og «Enkefru» (Inger Bye).

(Kilde: Åsen Museum og Historielags arkiv)

Adventskalender 2016: 2. desember

02-des-16Mossing skole omkring 1915. Foran fra venstre: Pauline Slettvold, Jenny Nordgård, Lusie Alstad, Nelly Ringfoss, Elfrida Ringfoss, Ella Kvam, Inga Salthammer, Sigrid Mossing, Marta Mossing, Signe Hammerhaug, Lydia Hammerhaug og Julie Ringfoss.

I midten fra venstre: Einar Einarsen, Fridtjof Einarsen, Olga Tangen, Nora Mossing, Petra Alstad, Alfive Endresen, Karen Mossing og Gunnar Mossing.

Bak fra venstre: Sverre Einarsen, Trygve Mossing, Arne Åstum, Gunnar Slettvold, Trygve Ringfoss, Sigvard Alstad, lærer Nils Skjærvø, Ole Mæhre og Nils Mossing.

Fotograf: C. Kjelland. Foto utlånt av Bjørn Mossing.

Adventskalender 2016: 1. desember

Brått var det desember igjen. Hver dag fram til jul vil Åsen Museum og Historielag gi et glimt fra fortidas Åsen gjennom et dokument, en avisartikkel, et fotografi eller en gjenstand.

01-des-16

Årets første kalenderluke er fra skoleåret 1946–47, da det ble ble det holdt framhaldsskole i forsamlingshuset Breidablikk. Øverst fra venstre: Jarle Haugan, Kjellrun Augdal (Opheim), lærer Erling Belsvåg, Aasta Opøien (Faaren) og Leif Hovdal. I midten fra venstre: Ole Vordal, Tordis Augdal og Annar Jenssen. Nederst fra venstre: Johan Fossing, Martin Husby og John Oldret.

Fotograf: Einar Einarsen. Foto utlånt av Trond Fossing.

Kalender 2017

kal2017Bygdekalenderen for 2017 kom fra trykkeriet denne uka. Forsida viser Øveraunet (Skjelstadaunet øvre), malt i 1953 av Georg Opheim.

Av innholdet kan nevnes konfirmantene fra 1967, den tyske hjelpekrysseren «Berlin» i Lofjorden under 1. verdenskrig, skoletur til Digerberget på 1960-tallet og kanonstillinger på Grenneenget under 2. verdenskrig. Selgerkorpset har begynt rundturen i bygda. Prisen er som kr. 100 som tidligere år – ha kontanter klare.

Ta kontakt på post@aasenhistorie.no hvis du ønsker kalenderen sendt.

21. august: Åpent museum

13987384_743806999055779_8623554608306669420_oÅpent museum på Gammelmeieriet og Fossum-butikken (adresse Reita 8, 7630 Åsen, skiltet «Museum» fra E6) søndag 21. august kl. 12–18. Gratis inngang. Salg av kaffe og noe attåt. Velkommen!

Fossums landhandel og skiverksted. Tausloftet. 1950-tallskjøkken. Legekontor. Skolerom. Landbruksredskaper, husgeråd og annet fra gamle Åsen.