Adventskalender 2018: 11. desember

Tre unge damer fra Åsen var på et stemne i Stjørdal i 1915, og var da innom fotograf Næss. Fra venstre Karen Husby (f. 1897, gift Opheim), Borghild Grenne (f. 1898, gift Syrstad) og Johanna Husbybakken (f. 1887, gift Westrum). Foto utlånt av Klara Syrstad Ness.

Adventskalender 2018: 10. desember

Maurveg østre var en eiendom som Odin Maurveg holdt unna da han solgte Maurvegan til lensmann Andreas Lunde i 1917. Her bygde han opp en egen heim året etter. Dattera Lina (Johanna Oline) og ektemannen John Sandvik overtok heimen i 1934. Senere var Linas sønn Olav Vik eier. Bildet er tatt på midten av 1950-tallet. Masstua til venstre i bildet står fortsatt, men de andre bygningene er revet og erstattet av nye. Bolighuset fra ca. 1918 ble revet omkring 1980. Foto utlånt av Magne Husby.

Adventskalender 2018: 9. desember

Skjesol mellom er det offisielle navnet, selv om gårdstunet lå lengst øst av de fire Skjesol-gårdene. Gården ble flyttet til denne tomta på 1890-tallet, i den tida Enok og Jonetta Skjesol bodde her. Husa hadde tidligere ligget lenger vest, visstnok like ved Skjesol lille (Skjesol skole). Deres barn Julie, Ingvald og Jon var de siste beboerne. Gården ble fraflyttet tidlig på 1970-tallet. Stuelåna og uthuset ble brent ned våren 2001. Foto utlånt av Joar Skansen.

Adventskalender 2018: 8. desember

Fra 1888 til 1909 ble Martin og Pauline Husby i Husby østre foreldre til elleve barn, to jenter og ni gutter. Ti av barna levde opp; en av guttene døde fem måneder gammel. Dette familiebildet er tatt i 1915 i anledning Sigurds konfirmasjon. Foran fra venstre: Einar, Ragnar, mor Pauline, far Martin, Olga, Noralf og Sigurd. Bak fra venstre: Alfred, Nils, Johanne, Johannes og Jon. Foto utlånt av Magne Husby.

Adventskalender 2018: 7. desember

Omkring 1904 tok historikeren Henrik Mathiesen fra Strinda en serie bilder fra Nydalens fabrikker i Hopla. Bildet vi viser her er baksida av det eldste fabrikkanlegget. Bygningen i gråsteinsmur midt i bildet det første spinneriet, satt i drift i november 1885. Bortenfor ligger en mindre veveribygning med vanninntak og turbin i kjelleren. Nærmest skimtes den to-etasjes forlengelsen av fabrikken fra 1888, med spinneri og kardeverk i første etasje og veveri i 2. etasje. Dette fabrikkanlegget ble ødelagt av brann i 1912. Mathiesens negativer (glassplater) oppbevares i dag hos NTNU Universitetsbiblioteket og er tilgjengelige for søk på www.gunnerus.no. Se hans bilder fra Nydalen her. (Foto: Henrik Mathiesen/NTNU UB. Lisens: CC BY-SA 4.0. ID: Mathiesen-114_01)

Adventskalender 2018: 6. desember

Dagens bilde er tatt foran stuelåna i Tildersveet, trolig i 1938 eller 1939. Til høyre står Sissel og Even Vordal, som da var kårfolk i gården. Nærmest Sissel står Marta (Røsdal) Myhre, gift med deres fostersønn Sigurd Myhre. Helt til venstre står Peter Vodin, norsk-amerikaner på besøk i heimbygda.

Peder Karstensen utvandret til Amerika i 1887, med Stillwater, Nord-Dakota som reisemål. Navnet Vodin, som han brukte i USA, er en amerikanisering av Våden (Waaden), en eldre skrivemåte for gårdsnavnet Vuddu. Han omtales i Bygdebok for Åsen bind 5 (s. 488). I 1890 utvandret også hans søskenbarn Even Olsen Vordal til Stillwater. Even kom hjem til Norge etter en del år, og giftet seg i 1914 med Sissel, datter i Tildersveet.

Adventskalender 2018: 5. desember

Ingebrigt Sivertsen Opøien var født på Oppøya (Opøien) i Orkdal i 1845. På 1870-tallet var det vegbygging i Egge ved Steinkjer, og Ingebrigt Opøien ble oppsynsmann på anlegget. I Egge ble han også gift med Regine Pedersdatter Østby, og sammen fikk de tre sønner. Regine døde i 1888, bare 42 år gammel. Omkring 1890 var det utbedring av hovedvegen gjennom Åsen. Ingebrigt Opøien ble oppsynsmann også på dette anlegget, og flyttet hit til bygda. Han giftet seg i 1892 med Regine («Gine») Petersdatter Vordal, og sammen bodde de den første tida hos hennes foreldre i Vordal mellom. Senere flyttet de til Følke østre, hvor Ingebrigt døde sommeren 1900, 55 år gammel. Foto utlånt av Einar Opøien.

Adventskalender 2018: 4. desember

Åvikstuggu var en av de siste husmannsplassene i bygda. Heimen ble utskilt fra Åvika som selvstendig eiendom under navnet «Strandheim» i 1955. Som bildet viser, var plassen bebygd med bolighus og fjøs under samme tak. Bygningene ble revet omkring 1990, etter at den siste beboeren, Johan Arnt Aavik, døde i 1986. Foto utlånt av Gunvor Christiansen.

Adventskalender 2018: 3. desember

Som ledd i kraftutbygginga i Nord-Trøndelag tidlig på 1920-tallet bygde Nord-Trøndelag elektrisitetsverk tre transformatorstasjoner: Namsos, Steinkjer og Åsen. Stasjonene var bygd etter samme tegninger, og var ferdigmontert i mars 1923. Dette bildet er tatt inne på Åsen transformatorstasjon samme år, og viser Sem (fornavn ukjent) og mangeårig driftsbestyrer Adolf Rostad. Foto tilhører Åsen Museum og Historielag (ÅMH/052/Uaa/15).

Adventskalender 2018: 2. desember

Vintermotiv fra Åsen sentrum, trolig på midten av 1920-tallet. Til venstre ligger Vedal (Doktorgården), bygd som bolig og kontor for komunelegen i Åsen i 1912–13. Dr. Berg-Nilssen og familie var de første beboerne. Til høyre, på eiendommen Heimdal, ligger det forholdsvis nystartede Åsen samvirkelag. Samvirkelaget kjøpte Otte Grindes landhandel i 1922, og åpnet butikk her i 1923. Foto tilhører Åsen Museum og Historielag (ÅMH/052/Uaa/14).

Adventskalender 2018: 1. desember

Det er 1. desember, og vi åpner første luke i Åsen Museum og Historielags adventskalender. Bildet viser Husbytrøa i vinterdrakt, trolig på 1930–40-tallet. Knut H. Lund fra Trondheim bygde dette huset som feriested i 1923. Tidligere hadde familien i flere år vært «sommergjester» hos Pauline og Martin Husby i Husby østre. Knut Lund var innehaver av rørleggerfirmaet K. Lund i Trondheim, men var også en ivrig maler og fotograf. Foto utlånt av hans etterkommere.

Åpent museum 30. september

Velkommen til åpent museum på «Gammelmeieriet» og Fossumbutikken (adr. Reita 8, 7630 Åsen) søndag 30. september kl. 12–17.

Kom og se Fossums landhandel og snekkerverksted, dr. Lynums legekontor, skolerom og landbruksutstyr og bruksgjenstander fra ulike tidsaldre.

Kaffesalg. Foto- og filmvisning. Musikalske innslag.

[Plakat]

Medlemsmøte 5. september 2018

Åsen Museum og Historielag inviterer til medlemsmøte på Elvheim onsdag 5. september kl. 18.

Saker:

 • Orientering om lagets arbeid og økonomi.
 • Status byggesak traktorgarasje.
 • Spørsmål fra publikum.

Gamle og nye medlemmer velkommen.

Enkel servering.

Bygdedag på Elvheim 1. juli

Velkommen til bygdedag på Elvheim
søndag 1. juli 2018 kl. 12–15.

 • Demontrasjon av husflid.
 • Tombola.
 • Utstillinger.
 • Brukthandel.
 • Musikk.
 • Leker for barna.
 • Skotthyllkast.
 • Hesteskokast (arr. Gullstjerna 4H).
 • kl. 13.30: “HUNT 4” v/Tove Bye Brænne.
 • kl. 14.00: Levangermesterskap i hesteskokast, kvalifisering (arr. Levanger hesteskoklubb).

Salg av kaffe, vaffel, brus og pølser. Vi tar kontanter og Vipps.

Skiltet veg fra E6 (avkjørsel merket “Stokkvola”). Parkering ved Fossingan og ved ny veg øst for Elvheim. Ta gjerne med stol.