Åpent museum 20.08.2017

tingÅpent museum på Gammelmeieriet og Fossum-butikken (adresse Reita 8, 7630 Åsen, skiltet «Museum» fra E6) søndag 20. august kl. 13–17.

Fossums landhandel og skiverksted. Tausloftet. 1950-tallskjøkken. Legekontor. Skolerom. Landbruksredskaper, husgeråd og annet fra gamle Åsen.

Musikk v/Trond Fossing m.fl. Visning av en serie gamle bilder fra Åsen.

Tippekonkurranse med 10 gamle gjenstander (avsluttes kl. 16 med trekning av premier blant skoleelever som deltar).

Gratis inngang. Salg av kaffe og noe attåt. (Vi tar kontanter og Vipps)

Bygdedag på Elvheim 2. juli

2016-07-03-668Velkommen til bygdedag på Elvheim søndag 2. juli kl. 12.00. Kl. 12.30 åpner vi den nye gangbrua mellom Fossingan og Elvheim.

Utover dagen blir det mulighet for å kaste skotthyll og hestesko. Gullstjerna 4H arrangerer første runde med hesteskokast. Fra kl. 14.00 arrangerer Levanger hesteskoklubb kvalifisering til Levangermesterskapet.

Inne i bygningene blir det demonstrasjon av husflid, tombola, utstillinger og brukthandel. Ellers vil det være musikk, og leker for barna.

Vi selger kaffe, vaffel, brus og pølser (tar kontanter og Vipps).

Skiltet veg fra E6 (avkjørsel merket “Stokkvola”). Parkering ved Fossingan og ved ny veg øst for Elvheim. Ta gjerne med stol.

[Plakat]

Stokkbakken omsorgssenter

Stokkbakken omsorgssenter 25.04.2017. Foto: Arne Langås.

Stokkbakken omsorgssenter 25.04.2017. Foto: Arne Langås.

Mandag denne uka, 24. april, ble Stokkbakken omsorgssenter åpnet. Vi gratulerer Levanger kommune, beboerne og Åsens befolkning med nybygget.

I dag, 27. april, er det på dagen 100 år siden Åsen formannskap første gang behandlet saken om bygging av Åsen aldersheim. Det ble oppnevnt ei arbeidsnemnd som straks startet innsamling av penger. Ved kronerulling fikk man samlet inn kr. 11 900.

Åsen aldersheim, trolig ca. 1960. Fotograf: Arnfinn Husby. Foto utlånt av Magne Husby.

Åsen aldersheim, trolig ca. 1960. Fotograf: Arnfinn Husby. Foto utlånt av Magne Husby.

P.M. Mæhre i Stokkan østre gav rimelig byggetomt, mens Nils Vedul i Vedul østre gav grunn til veg. Arkitekt Ole Leangen stod for byggetegningene. «Overslaget på sjølve våninga var kr. 98,00. Men det har greid seg med kr. 93,400», fortelles det i en artikkel i Nordenfjeldsk Tidende 09.11.1921, dagen etter at «Gammelheimen» ble åpnet.

I tillegg kom uthus, veg, vann, kloakk, slik at totale utgifter til anlegget kom på kr. 105 400. «Overalt er innlagt elektrisk ljos, springvatn og vask. Det bør og nemnast at Aasen sanitetsforening har gjeve klæde til 15 senger, og Skjesol sanitetsforening koppar og kokekar til heimen», heter det videre i avisartikkelen.

Årsmøte 20.02.2017

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

avholdes i Åsen samfunnshus (biblioteket) mandag 20. februar 2017 kl. 18.00

Sakliste:

  1. Åpning av møtet.
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  3. Valg av møteleder og skriver.
  4. Årsmelding.
  5. Regnskap. Se vedlegg (pdf).
  6. Framdriftsplan for 2016. Se vedlegg (pdf).
  7. Budsjett. Se vedlegg (pdf).
  8. Fastsettelse av kontingent for 2017. Se vedlegg (pdf).
  9. Valg. De som ikke tar gjenvalg kontakter valgkomiteen ved leder Per Aspås innen 13. februar. Se vedlegg (pdf).
  10. Innkomne saker. Saker som skal behandles skal være styret ved styreleder Øyvind Fiskvik i hende innen 13. februar.

Styret

Adventskalender 2016: 24. desember

24-des-16Årets siste kalenderluke er et postkort tegnet av Benny Berg-Nilssen (senere Benny Motzfeldt). Hun var født i Åsen i 1909, var datter av distrikslege Andreas Berg-Nilssen og vokste opp i «Doktorgården».

Hun hadde utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole 1931–35, debuterte som kunster på Høstutstillingen i 1936 med tegninger og akvareller.

Benny Motzfeldt ble senere kjent som glasskunstner, og var på 1970-tallet leder av PLUS glasshytte i Fredrikstad.

Les mer om henne i Norsk biografisk leksikon.

Med dette vil Åsen Museum og Historielag ønske alle følgere i god jul og et godt nytt år.

Adventskalender 2016: 23. desember

23-des-16«Dem selv, med Børn og Svigerbørn ønskes en Glædelig Jul og et godt velsignet Nytaar af Deres fhv. Hyrdedræng O.M. Dietricksen».

Denne julehilsenen fikk Ingeborg Martha Faaren i Åsen fra Ole Martin Dietricksen i København. Han var født i 1852 på en husmannsplass under Hellemen, og i barneårene hadde han vært gjeter hos på gården hos Ingeborg Martha og familien.

Ole Martin reiste ut i verden. I 1875 slo han seg ned i Danmark etter et opphold i Russland. Han stiftet familie, og etablerte seg som baker i København.

(Postkort utlånt av Johannes Naavik.)

Adventskalender 2016: 22. desember

22-des-16På Reitvang (nå Reita 1), like ved dagens fotballbane i Åsen sentrum, drev Gurine Husby «Åsen kafe» en del år fra 1950-tallet. Tidligere hadde ektemannen Nils elektroverksted i disse lokalene, og det hadde også vært moteforretning, bl.a. med salg av damehatter.

Fra kafeen har Åsen Museum og Historielag et askebeger med påskrift «Tilhører Åsen kafe, Åsen».

Adventskalender 2016: 20. desember

20-des-16Elever og lærer ved Leangen skole i 1913.

Foran fra venstre: Ellen Andersen, Kasper Vik, Alf Olsen, Helge Svendsen, Olav Rønning, Håkon Røsdal, Alfred Strømberg, Nelly Johansen og Sverre Røsdal.

Bak fra venstre: Olaf Leangen, Magnhild Leangen (Nesjø), Oskar Olsen, Oline Oldret (Leangen), Bjarnhild Folkvord, Hallfrid Øien (Hove), Harald Folkvord og Magnus Holthe. Bakerst står lærer Anders Todal.

(Fotograf: Ukjent. Foto tilhører Åsen Museum og Historielag)

Adventskalender 2016: 19. desember

19-des-16I Vedul østre, like øst for bensinstasjonen, er nesten alle spor etter bebyggelsen borte. Et kratt av lauvtrær har vokst opp på tunet, men fortsatt kan man finne fundamentene etter driftsbygningen. Der den store stuelåna lå, går E6 i dag. De siste beboerne, Signe og Arne Augdal, bygde seg nytt hus på den andre sida av vegen i 1966. Det meste av den gamle gårdsbebyggelsen ble revet omkring 1973, bare stabburet ble stående igjen noen år.

(Foto utlånt av Trond Fossing.)

Adventskalender 2016: 18. desember

Kopper var i mange hundre år en smittsom virussykdom som antas å ha kommet til Norge et par hundre år før år 1000. Noen former for kopper hadde en dødelighet på 30 %. De som overlevde bar ofte med seg arr av sykdommen resten av livet.

En vaksine mot sykdommen ble utviklet i England i 1796, ved at man injiserte virus fra ku-kopper. Vaksinen spredte spredte seg snart til Norge, og i 1810 ble det påbudt at barn skulle vaksineres før konfirmasjonen.

18-des-16Denne attesten viser at «Anemartha Olsdatter Wold, født i Frostens Præstegjeld af foreldrene Ole Johnsen og Anemartha Olsdatter Wold og boende i Anexet Aasen 3/4 Aar gammel, er af mig underskrevne, Aar 1831 den 8de October indpodet med Koekopper».

Vaksinasjonen, «Indpodningen», ble gjennomført av vaksinatør Guttorm Hanssen Stokke («G. Staake»), som har underskrevet attesten. Den ble deretter forevist til presten, som førte inn i kirkeboka at barnet var vaksinert.

Les mer om kopper på Lokalhistoriewiki, https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kopper.

(Vaksinasjonsattest utlånt av Angel Daling).

Adventskalender 2016: 17. desember

17-des-16Heradshuset ble oppført i 1930 som lokale for Åsen kommune og Aasen Sparebank. Arkitekt var Ole Leangen, som tidligere hadde tegnet Gamleheimen (1921) og Mossing skole (1926).

I branntakst fra 1931 heter det om husets innredning: «I fyrste høgda heradsrom, formannskapsrom, bankrom, styrerom, heradskasserarrom og gong. Desutan 2 brandsikre kvelv med panserdører. I andre høgda lærarbustad med 6 rom og gong, pedellbustad med 3 rom og gong og desutan kontor for presten. På kvisten 2 gjenterom og tørkeloft. I kjellaren er det bryggerhus, 2 matrom og 1 eldfast arkivrom. 3 pipor og 18 omnar.»

Etter at kommunen og banken flyttet ut på 1960-tallet, ble huset utleid en del år. Etter ei større ombygging ble det høsten 1982 tatt i bruk som Åsen menighetshus.

(Foto utlånt av Aasen Sparebank. Beskrivelse fra Riksarkivet, Norges brannkasse.)

Adventskalender 2016: 16. desember

16-des-16«Pikehjemmet» i Hopla var et treetasjes hus bygd omkring 1890 av Martin Haabeth, en av grunnleggerne av ullvarefabrikken. Huset «ga i en årrekke for en stor del av det kvinnelige innslag i ullvarefabrikkens arbeidsstokk. Senere har også mange familier hatt sin heim i bygget», fortelles det i dette avisklippet fra høsten 1967. «Pikehjemmet» gikk da over i historien. Severin Holing hadde kjøpt huset til riving, og noen av materialene ble gjenbrukt i hans nye bolighus like ved. I bakgrunnen ligger Haabeths butikk.16

Kilde: Trønder-Avisa 14. oktober 1967.

Adventskalender 2016: 15. desember

15-des-16Åsen Samvirkelag feiret sitt 50-årsjubileum i 1973. På jubileumsfesten ble fem personer med mangeårig tilknytning til samvirkelaget tildelt Norges Kooperative Landsforenings erkjentlighetsmerke i gull med diplom. Bildet viser (f.v.) Sigurd Aarnseth (styreformann de første 30 år), Bergljot Husby (ansatt i 25 år) og Nils Fossing (revisor i 30 år). Bakerne Georg Opøien og Magne Hokstad fikk også utmerkelse, men var ikke til stede ved utdelingen. De hadde arbeidet i bakeriet i henholdsvis 29 og 39 år.

Kilde: Ukjent avis, utklipp utlånt av Trond Fossing.

Adventskalender 2016: 14. desember

14-des-16På begynnelsen av 1950-tallet fotograferte Vilhelm Skappel og Widerøe Flyveselskap de fleste gårdene i Åsen – og mange andre steder i landet. Bildene var i svart-hvitt, men før den forstørra kopien kom opp på veggen ble den gjerne fargelagt. Bildet viser Grenneåsen i 1953. Lenger bak ser vi fra høyre Sørli, Grennetrøa og Oldervika.

Negativene fra Levanger kommune etter Skappel/Widerøe, både svart-hvittbildene fra 1950-tallet og fargebildene fra 1960-tallet, fins hos Levanger Fotomuseum. Bildene fra 1960-tallet er tilgjengelige på http://kart.levanger.kommune.no/wideroe/.

Foto utlånt av Bjørg Følke.