Om oss

Åsen Museum og Historielag ble stiftet i 1986, og er en frivillig organisasjon med virkeområde i gamle Åsen herred i Nord-Trøndelag.

Styre (valgt 2018):

E-post: post@aasenhistorie.no | Org.nr.  989 074 598

Tidligere styre:

2017

 • Leder: Øyvind Fiskvik
 • Nestleder: Magne Vedul-Moen
 • Kasserer: Arne Langås
 • Sekretær: Anne Evenhus
 • Styremedlem: Trond Fossing
 • Varamedlem: Halldis A. Ringen
 • Varamedlem: Tore Haabeth

2016

 • Leder: Øyvind Fiskvik
 • Nestleder: Bjørg Rangul
 • Kasserer: Arne Langås
 • Styremedlem: Anne Evenhus
 • Styremedlem: Magne Vedul-Moen
 • Varamedlem: Halldis A. Ringen
 • Varamedlem: Tore Haabeth

2015

 • Leder: Øyvind Fiskvik
 • Nestleder: Bjørg Rangul
 • Kasserer: Arne Langås
 • Sekretær: Olav Haugom
 • Styremedlem: Kåre Dullum
 • Varamedlem: Halldis A. Ringen
 • Varamedlem: Anne Evenhus

2014

 • Leder: Kåre Dullum
 • Nestleder: Bjørg Rangul
 • Kasserer: Per Aspås
 • Sekretær: Arne Langås
 • Styremedlem: Olav Haugom
 • Varamedlem: Halldis A. Ringen
 • Varamedlem: Arne Sigmund Vudduaune