Kategoriarkiv: Nyheter

Åpent museum 30. september

Velkommen til åpent museum på «Gammelmeieriet» og Fossumbutikken (adr. Reita 8, 7630 Åsen) søndag 30. september kl. 12–17.

Kom og se Fossums landhandel og snekkerverksted, dr. Lynums legekontor, skolerom og landbruksutstyr og bruksgjenstander fra ulike tidsaldre.

Kaffesalg. Foto- og filmvisning. Musikalske innslag.

[Plakat]

Medlemsmøte 5. september 2018

Åsen Museum og Historielag inviterer til medlemsmøte på Elvheim onsdag 5. september kl. 18.

Saker:

 • Orientering om lagets arbeid og økonomi.
 • Status byggesak traktorgarasje.
 • Spørsmål fra publikum.

Gamle og nye medlemmer velkommen.

Enkel servering.

Bygdedag på Elvheim 1. juli

Velkommen til bygdedag på Elvheim
søndag 1. juli 2018 kl. 12–15.

 • Demontrasjon av husflid.
 • Tombola.
 • Utstillinger.
 • Brukthandel.
 • Musikk.
 • Leker for barna.
 • Skotthyllkast.
 • Hesteskokast (arr. Gullstjerna 4H).
 • kl. 13.30: “HUNT 4” v/Tove Bye Brænne.
 • kl. 14.00: Levangermesterskap i hesteskokast, kvalifisering (arr. Levanger hesteskoklubb).

Salg av kaffe, vaffel, brus og pølser. Vi tar kontanter og Vipps.

Skiltet veg fra E6 (avkjørsel merket “Stokkvola”). Parkering ved Fossingan og ved ny veg øst for Elvheim. Ta gjerne med stol.

 

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

avholdes i Sanitetshuset (Åsentunet 11) onsdag 14. februar 2018 kl. 18.00

Sakliste:

 1. Åpning av møtet.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 3. Valg av møteleder og skriver.
 4. Årsmelding.
 5. Regnskap.
 6. Framdriftsplan og budsjett for 2018.
 7. Innkomne saker. Saker som skal behandles skal være styret ved styreleder Øyvind Fiskvik i hende innen 7. februar.
  • Innkommet sak fra «Georg Opheims venner» dat. 19.01.2018.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2019.
 9. Valg. De som ikke tar gjenvalg kontakter valgkomiteen ved leder Tor Grinde innen 7. februar.

Åpent museum 20.08.2017

tingÅpent museum på Gammelmeieriet og Fossum-butikken (adresse Reita 8, 7630 Åsen, skiltet «Museum» fra E6) søndag 20. august kl. 13–17.

Fossums landhandel og skiverksted. Tausloftet. 1950-tallskjøkken. Legekontor. Skolerom. Landbruksredskaper, husgeråd og annet fra gamle Åsen.

Musikk v/Trond Fossing m.fl. Visning av en serie gamle bilder fra Åsen.

Tippekonkurranse med 10 gamle gjenstander (avsluttes kl. 16 med trekning av premier blant skoleelever som deltar).

Gratis inngang. Salg av kaffe og noe attåt. (Vi tar kontanter og Vipps)

Bygdedag på Elvheim 2. juli

2016-07-03-668Velkommen til bygdedag på Elvheim søndag 2. juli kl. 12.00. Kl. 12.30 åpner vi den nye gangbrua mellom Fossingan og Elvheim.

Utover dagen blir det mulighet for å kaste skotthyll og hestesko. Gullstjerna 4H arrangerer første runde med hesteskokast. Fra kl. 14.00 arrangerer Levanger hesteskoklubb kvalifisering til Levangermesterskapet.

Inne i bygningene blir det demonstrasjon av husflid, tombola, utstillinger og brukthandel. Ellers vil det være musikk, og leker for barna.

Vi selger kaffe, vaffel, brus og pølser (tar kontanter og Vipps).

Skiltet veg fra E6 (avkjørsel merket “Stokkvola”). Parkering ved Fossingan og ved ny veg øst for Elvheim. Ta gjerne med stol.

[Plakat]

Stokkbakken omsorgssenter

Stokkbakken omsorgssenter 25.04.2017. Foto: Arne Langås.

Stokkbakken omsorgssenter 25.04.2017. Foto: Arne Langås.

Mandag denne uka, 24. april, ble Stokkbakken omsorgssenter åpnet. Vi gratulerer Levanger kommune, beboerne og Åsens befolkning med nybygget.

I dag, 27. april, er det på dagen 100 år siden Åsen formannskap første gang behandlet saken om bygging av Åsen aldersheim. Det ble oppnevnt ei arbeidsnemnd som straks startet innsamling av penger. Ved kronerulling fikk man samlet inn kr. 11 900.

Åsen aldersheim, trolig ca. 1960. Fotograf: Arnfinn Husby. Foto utlånt av Magne Husby.

Åsen aldersheim, trolig ca. 1960. Fotograf: Arnfinn Husby. Foto utlånt av Magne Husby.

P.M. Mæhre i Stokkan østre gav rimelig byggetomt, mens Nils Vedul i Vedul østre gav grunn til veg. Arkitekt Ole Leangen stod for byggetegningene. «Overslaget på sjølve våninga var kr. 98,00. Men det har greid seg med kr. 93,400», fortelles det i en artikkel i Nordenfjeldsk Tidende 09.11.1921, dagen etter at «Gammelheimen» ble åpnet.

I tillegg kom uthus, veg, vann, kloakk, slik at totale utgifter til anlegget kom på kr. 105 400. «Overalt er innlagt elektrisk ljos, springvatn og vask. Det bør og nemnast at Aasen sanitetsforening har gjeve klæde til 15 senger, og Skjesol sanitetsforening koppar og kokekar til heimen», heter det videre i avisartikkelen.

Årsmøte 20.02.2017

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

avholdes i Åsen samfunnshus (biblioteket) mandag 20. februar 2017 kl. 18.00

Sakliste:

 1. Åpning av møtet.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 3. Valg av møteleder og skriver.
 4. Årsmelding.
 5. Regnskap. Se vedlegg (pdf).
 6. Framdriftsplan for 2016. Se vedlegg (pdf).
 7. Budsjett. Se vedlegg (pdf).
 8. Fastsettelse av kontingent for 2017. Se vedlegg (pdf).
 9. Valg. De som ikke tar gjenvalg kontakter valgkomiteen ved leder Per Aspås innen 13. februar. Se vedlegg (pdf).
 10. Innkomne saker. Saker som skal behandles skal være styret ved styreleder Øyvind Fiskvik i hende innen 13. februar.

Styret

Kalender 2017

kal2017Bygdekalenderen for 2017 kom fra trykkeriet denne uka. Forsida viser Øveraunet (Skjelstadaunet øvre), malt i 1953 av Georg Opheim.

Av innholdet kan nevnes konfirmantene fra 1967, den tyske hjelpekrysseren «Berlin» i Lofjorden under 1. verdenskrig, skoletur til Digerberget på 1960-tallet og kanonstillinger på Grenneenget under 2. verdenskrig. Selgerkorpset har begynt rundturen i bygda. Prisen er som kr. 100 som tidligere år – ha kontanter klare.

Ta kontakt på post@aasenhistorie.no hvis du ønsker kalenderen sendt.

21. august: Åpent museum

13987384_743806999055779_8623554608306669420_oÅpent museum på Gammelmeieriet og Fossum-butikken (adresse Reita 8, 7630 Åsen, skiltet «Museum» fra E6) søndag 21. august kl. 12–18. Gratis inngang. Salg av kaffe og noe attåt. Velkommen!

Fossums landhandel og skiverksted. Tausloftet. 1950-tallskjøkken. Legekontor. Skolerom. Landbruksredskaper, husgeråd og annet fra gamle Åsen.

3. juli: Bygdedag på Elvheim

eh16
Velkommen til bygdedag på Elvheim søndag 3. juli kl. 12.

 • Det blir aktiviteter som skotthyllkast og hesteskokast. Kvalifisering til Levanger-mesterskapet i hesteskokast kl. 14 (arr. Levanger Hesteskoklubb).
 • Demonstrasjon av husflid. Utstillinger, brukthandel, tombola.
 • Salg av kaffe, vaffel, brus og pølser.
 • Sang og musikk ved Øyvind Fiskvik og Trond Fossing.

Vegen til Elvheim er skiltet fra E6 (avkjørsel merket «Stokkvola»). Mulighet for parkering ved ny veg øst for Elvheim. Ta gjerne med stol. Kun kontantsalg.

Arr. Åsen Museum og Historielag

[Plakat] | [Facebook]

 

Årsmøte 29.02.2016

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag avholdes på Sanitetshuset mandag 29. februar 2016 kl. 18.00

Sakliste:

 1. Åpning av møtet.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 3. Valg av møteleder og skriver.
 4. Årsmelding. Vedlegg (pdf)
 5. Regnskap. Vedlegg (pdf)
 6. Framdriftsplan for 2016. Vedlegg (pdf)
 7. Budsjett. Vedlegg (pdf)
 8. Fastsettelse av kontingent for 2017. Vedlegg (pdf)
 9. Valg. De som ikke tar gjenvalg kontakter valgkomiteen ved leder Sæmund Sæthe innen 22. februar. Vedlegg (pdf)
 10. Innkomne saker. Saker som skal behandles skal være styret ved styreleder Øyvind Fiskvik i hende innen 22. februar.

Styret

Kalender 2016

Kalenderen 2016 - rett fra trykkeri.

Kalenderen 2016 – rett fra trykkeri.

Bygdekalenderen for 2016 kom fra trykkeriet denne uka. Forsida viser Bakken (Nordre Fossing bruk) etter et maleri av Ola Garlaus fra 1910.

Av innholdet kan nevnes konfirmantene fra 1966, «Lager Dietrich» ved Lofjorden, klassebilder fra 1940- og 1970-tallet og juleverksted på Solhaug i 1990. Vårt trofaste selgerkorps kommer rundt i bygda og selger. Prisen er som før kr. 100 – ha kontanter klare.

Ta kontakt på post@aasenhistorie.no hvis du ønsker den sendt.

Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag

Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag 21.11.2015. Foto: Arne Langås.

Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag 21.11.2015. Foto: Arne Langås.

Ca. 35 personer deltok på årsmøtet i Nord-Trøndelag historielag 21. november. Åsen menighetshus var møtested og Åsen Museum og Historielag stilte som teknisk arrangør. Ved ankomst var det kaffe, deretter ønsket Øyvind Fiskvik velkommen til Åsen og orienterte kort om Åsen Museum og Historielags virksomhet. Johan Solheim, leder i Nord-Trøndelag historielag, ledet årsmøtet.

Årbokredaktør Åke Jünge presenterte årboka, den 92. i rekken. Av særlig interesse for Åsen må nevnes Stig Baumeyers artikkel i «Berlin», det tyske skipet som var internert i Lofjorden i siste del av første verdenskrig. Baumeyer forteller historien om skipet før det kom til Trondheim i 1914.

Etter kaffe og bokbytte holdt Arne Langås bildeforedrag om Åsen og Hoplavassdraget de siste 200 år, før forsamlingen dro på utflukt til museet, Fossum-butikken og Elvheim. Dagen ble avsluttet med sodd og sviskegrøt i menighetshuset.

Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag 21.11.2015. Foto: Arne Langås.

Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag 21.11.2015. Foto: Arne Langås.

Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag 21.11.2015. Foto: Arne Langås.

Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag 21.11.2015. Foto: Arne Langås.