Kategoriarkiv: Adventskalender 2017

Adventskalender 2017: 9. desember

Museumssamlingene på NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim rommer mange gjenstander fra Åsen, både arkeologiske funn fra jernalder og bronsealder, og nyere gjenstander. På en av Fossing-gårdene ble dette sverdhåndtaket funnet en gang i tida. I museets beskrivelse står det: «Sverdhaandtag af jern som no. R. 494. Øvre hjalt 8,5, nedre 9,5 cm. langt, med spor af broncebelæg, men meget medtaget af rust. Fra Fossingan i Aasen.» Foto: Ole Bjørn Pedersen.

Dette, og flere funn fra Åsen, kan gjenfinnes på Universitetsmuseenes samlingsportaler.

Adventskalender 2017: 8. desember

I tidligere tider var en presteattest ofte det eneste legitimasjonsbeviset folk hadde med seg når de flyttet. Dette er attesten «Pigen Martha Maria Magdalena Zachariasdatter Gotaas» hadde med seg da hun i 1837 flyttet fra Skogn til Åsen for å ta seg tjeneste. Den viser at hun er 24 år gammel og født i Surnadal prestegjeld, men som barn innflyttet til til Skogn, hvor hun ble konfirmert i Alstadhaug kirke i 1827.

Hun hadde sist gang gått til alters i Alstadhaug kirke 27. mars 1837, «og er saavidt mig bekjendt, ikke forbundet med Ægteskabs Løfte». Avslutningsvis ønsker sokneprest H.S. Arentz henne «Guds faderlige Ledsagelse for Fremtiden».

Året etter giftet hun seg med Arnt Pedersen Rettan. De bodde flere år i Husbygrenda, først i Rettan og senere i Sjurplassen, fram til de flyttet fra bygda omkring 1860. Se Bygdebok for Åsen bind 1, s. 503.

Kilde: Statsarkivet i Trondheim, soknepresten i Frosta.

Adventskalender 2017: 7. desember

Aasen Sparebank ble etablert 1. februar 1862. Vi ser her bankens styre og kasserer i 1961, i det 100. driftsåret. Fra venstre sitter Emil Holthe, Kåre Nonstad (kasserer), Nils Fossing, Jon Husby (styreformann), Sigvard Grinde og Olav Mo.

På veggen henger portrett av to som tidligere hadde sentrale verv i banken, til venstre Ole Martin Augdahl (bankkasserer 1896–1933), til høyre Arn Solem Bye (styreformann 1908–1918). Deres fedre, kirkesanger Peder Olsen og brukseier Johan Christian Bye, var sammen med lensmann John Wold initiativtakere til etablering av banken i 1862.

Bildet er tatt i Heradshuset, det som i dag er Åsen menighetshus. Aasen Sparebank og Åsen kommune bygde dette huset i fellesskap i 1930. Banken holdt sitt første møte i «det nyopførte lokale» 27. desember 1930.

Fotograf: Einar Einarsen. Fotoeier: Åsen Museum og Historielag.

Adventskalender 2017: 6. desember

«95 år fyller enkefru Mette Fiskvik, Åsen, onsdag 17. februar», fortelles det i Adresseavisen 16. februar 1943.

Hun er den eneste gjenlevende av 7 søsken som vokste opp på Hammer i Åsen. Denne familie var kjent for å være særdeles musikalsk, og søskenene dannet tilmed et eget sangkor.

Hennes mann, Søren Fiskvik, kom som lærer til Guldbergets krets i Åsen i 1864, og de ble gift i 1871. I 1877 ble hennes mann ansatt som lærer i Skatval og de flyttet da dit. De hadde i sitt ekteskap 5 barn som alle var flinke musikere. Tre av dem var organister ved Skatval kirke. Familien var likesom de ledende på musikkens område i bygda.

Etter mannens død for ca. 22 år siden flyttet Mette Fiskvik til en sønn av seg i Åsen, hvor hun siden har bodd. Hun har alltid vært et solskinnsmenneske som har sett lyst på livet, og et arbeidsmenneske av de sjeldne – med god helse gjennom alle år og hun har ofret seg helt for heimen og de heimlige sysler.

Tross sin høye alder er hun fremdeles i god vigør og følger godt med i tidens forskjellige spørsmål.

Mette Fiskvik døde 8. juli samme år. Sønnen hun bodde hos, var Ragnar Fiskvik i Grenne vestre. Bildet er tatt av fotograf Aune i Trondheim, trolig ca. 1910. Fotoeier: Øyvind Fiskvik.

Adventskalender 2017: 5. desember

Slik så gårdstunet i Sunndalen ut fram til 1925, da en brann la det meste av det i ruiner. M. Thams & Co kjøpte eiendommen av Johan Sundal i 1891 og hogde ut det meste av skogen. Thams-firmaet solgte til Nordenfjeldske Sprængstof Aktieselskab i 1904, i forbindelse med etableringa av sprengstoffabrikken. Helt fra 1891 ble gården drevet av forpaktere. Gården hadde også et stort hageanlegg hvor det var ansatt egen gartner. Svenskfødte Selmer Gustav Valfrid Näslund (1898–1957) fra Sundsvall er oppgitt å være «herskapsgartner» i Sunndalen da han i 1920 giftet seg i Åsen med Julie Berntine Tellhaug.

Ved brannen høsten 1925 var det bare de tre bygningene lengst til høyre, utenfor selve tunet, som berget. Bua nederst ligger fortsatt like ved vegen som går innover mot sprengstoff-lageret. Huset like opp for bua ble senere utvidet til dagens våningshus. Ved gjenoppbygginga ble gårdstunet flyttet litt mot nordøst, til høyre i bildet for det gamle tunet.

Fotograf: Ukjent. Fotoeier: Oddny Leangen.

Adventskalender 2017: 4. desember

En for oss ukjent fotograf tok en rekke portretter og gruppebilder i Åsen omkring 1893–94. Alle bildene er usignerte, men det varierende «underlaget» – grasbakke eller gårdsplass – tilsier at det er en omreisende fotograf. Bakgrunnsteppet, som går igjen på alle bildene, er spent opp på en utendørs vegg.

Dette bildet viser familien i Grenne mellom, Ole Z. Grinde (1857-1931) og Marta (Vold) Grinde (1855-1927) med sine fem eldste barn. Bak fra venstre står Sofie Grenne (f. 1885, g. Stokkan) og Marit Stokkan (f. 1887, g. Brenden). På farens fang sitter Olaf Grenne (f. 1891), mellom foreldrene står Johan Petter Grenne (f. 1890) og på moras fang sitter Mathilde Grenne (f. 1892).

Se fotoregister for flere bilder tatt av samme fotograf. Fra samme fotograf stammer trolig også en del del bilder med samme utforming, men uten bakteppet.

Fotoeier: Åsen Museum og Historielag.

Adventskalender 2017: 3. desember

Historiker og illustratør Henrik Mathiesen (1847–1927) fra Strinda har etterlatt seg store mengder med tegninger og fotografier. I hans privatarkiv fins også denne reklametegninga for Nydalens fabrikker fra 1897. Vi ser fabrikkområdet og gården i Hopla midt i bildet.

Fabrikkanlegget og flere av de nærmeste boligene ble totalskadd i brann i 1912. I nedre venstre hjørne er den tre-etasjes arbeiderboligen Pikehjemmet. Nede til høyre, merket «Udskibning», er Hopla kai, og oppe til høyre er «Forretningslokale i Throndhjem», i Olav Tryggvasons gate 12.

Kilde: Universitetsbiblioteket i Trondheim, Henrik Mathiesens privatarkiv.

Adventskalender 2017: 3. desember

Adventskalender 2017: 2. desember

Freddies skygger er navnet på forfatter Marianne Tinnås nyeste bok, utgitt på Spinnerigården forlag nå i høst. Vi siterer fra forlagets omtale av boka:

«Faren er tysk soldat og desertør fra første verdenskrig som i 1916 strander i Norge med luftskipet Zeppelin L 20. Han gifter seg og stifter familie i Åsen i Nord-Trøndelag. Selv om han dør i New York som amerikansk statsborger to år før den tyske invasjonen av Norge i 1940, blir etterkommerne i Norge likevel ansett som tyske. Datteren Freddie blir til slutt nødt til å flykte fra Trondheim over fjellet til Sverige etter at hun har hjulpet lillebroren. Han hadde flyktet en måned før henne etter at tyske myndigheter hadde tvunget ham til tjenestegjøring for Wehrmacht på Østfronten. På Kjesäter flyktningmottak tror Freddie hun er i sikkerhet, men hennes halvt tyske opphav gjør at hun blir mistrodd og stemplet som tyskerhore. Både hun og lillebroren blir etterforsket for landssvik. Selv om sakene blir henlagt, følger rykter og sladder dem i mange år.»

Faren i familien var Richard Wiebach (1892–1938) fra Bernburg. Etter at «L 20» strandet i Rogaland, ble han sammen med ni andre internert på den tyske hjelpekrysseren «Berlin» i Hommelvik. «Berlin» søkte nødhavn i Trondheim 16. november 1914. Norge var nøytralt, og skipet og besetningen på 462 mann ble snart internert i Hommelvik. «Berlin» ble høsten 1917 flyttet til Lofjorden og lå der til sommeren 1919, et halvår etter krigens slutt. Flere av de internerte ble igjen i Norge, og tre av dem stiftet familie i Åsen.

Boka er til salgs i alle landets bokhandlere, eller direkte fra Spinnerigården forlag (http://www.sonconsult.no).

 

Adventskalender 2017: 1. desember

Desember måned er her igjen, og det er på tide med Åsen Museum og Historielags adventskalender. Første kalenderluke inneholder en hel kalender – Åsen Bygdekalender har nå kommet ut i sin 18. årgang.

Forsida viser Husby østre, malt av Knut H.H. Lund i 1915. Av innholdet kan vi nevne Røstadvikbakken på 1950-tallet, konfirmantene fra 1968 (kommende års 50-årskonfirmanter) og vinterstemning ved Hopla.

Kalenderen koster i år kr. 150. Våre trofaste selgere selger på døra rundt i bygda. Ønsker du å bestille, er det bare å sende oss ei melding.