Åsen meieri

Åsen meieri, trolig i tida 1927–37. Fotoeier: Åsen Museum og Historielag (001-0228).