Driftsbygningen på Elvheim

Fjøset ca. 1970. Fotograf: Ukjent. Fotoeier: Åsen Museum og Historielag.