Personregister (L)

Alfabetisk registeret til Åsen Museum og Historielags fotosamling på Flickr. Registeret er ordnet etter det siste etternavnet den avbilda personen hadde, ikke nødvendigvis det navnet de hadde da bildet ble tatt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å (?)

Lagerud, Ingeborg (1880) Ingeborg Lagerud
Langos, Dagfinn (Langås) (1908) Odin og Anna Langås med familie
Langos, Dagfinn (Langås) (1908) Konfirmanter i Åsen kirke (1922)
Langos, Dagfinn (Langås) (1908) Anna Langås med familie (ca. 1927)
Langos, Louie (Ludvig Severin Langås) (1878) Ludvik Langås
Langos, Ole Birger (Langås) (1909) Ved Albert og Dina Bragstads grav i Sør-Dakota
Langos, Ole Birger (Langås) (1909) Anna Langås med familie (ca. 1927)
Langos, Ole Birger (Langås) (1909) Ole Langos (t.h.)
Langos, Ole Birger (Langås) (1909) Ole Langås
Langos, Ole Birger (Langås) (1909) Petra og Ole Langos’ bryllup (1935)
Langos, Ole Birger (Langås) (1909) Odin og Anna Langås med familie
Langos, Ole Birger (Langås) (1909) Petra og Ole Langos
Langos, Petra (Rønning) (1910) Ved Albert og Dina Bragstads grav i Sør-Dakota
Langos, Petra (Rønning) (1910) Petra og Ole Langos’ bryllup (1935)
Langos, Petra (Rønning) (1910) Petra og Ole Langos
Langø, Ingeborg (Øverplass) (1879) Ingeborg Øverplass
Langø, Otte (Otto) (1885) Otte Langø
Langås, Agnes (1904) Agnes Langaas
Langås, Agnes (1904) Andreas, Agnes og Inga Langås
Langås, Anna (Skjesol) (1875) Odin og Anna Langås (1906)
Langås, Anna (Skjesol) (1875) Anna og Dina Skjesol
Langås, Anna (Skjesol) (1875) Odin og Anna Langås med familie
Langås, Anna (Skjesol) (1875) Anna Skjesol
Langås, Anna (Skjesol) (1875) Anna, Olaf og Lilly Langås
Langås, Anna (Skjesol) (1875) Anna Langås
Langås, Anna (Skjesol) (1875) Anna Langås med familie (ca. 1927)
Langås, Anna (Skjesol) (1875) Petra og Ole Langos’ bryllup (1935)
Langås, Anna (Skjesol) (1875) Anna Skjesol (Langås)
Langås, Anna (Skjesol) (1875) Langåsan (1920-åra)
Langås, Anna (Skjesol) (1875) Anna Langås
Langås, Anna (Skjesol) (1875) Dina og Anna Skjesol m.fl.
Langås, Anna (Skjesol) (1875) Anna Skjesol
Langås, Anne (Hoven) (1913) Anne og Olaf Langås (1941)
Langås, Anne (Hoven) (1913) Anne og Olaf Langås (1941)
Langås, Anton Ludvik (1872) Langåsan (1920-åra)
Langås, Anton Ludvik (1872) Anton og Kari Langaas
Langås, Anton Ludvik (1872) Kari og Anton Langaas med familie (ca. 1905)
Langås, Anton Ludvik (1872) Anton og Kari Langås (Langaas)
Langås, Anton Ludvik (1872) Kari og Anton Langaas med familie (ca. 1910)
Langås, Arne (1917) Begravelse etter Andreas Langås (1935)
Langås, Arne (1917) Langåsan (1920-åra)
Langås, Arne (1917) Arne Langås (Langaas) (ca. 1923)
Langås, Arne (1917) Arne Langås
Langaas, Arne (1897) Kari og Anton Langaas med familie (ca. 1905)
Langaas, Arne (1897) Kari og Anton Langaas med familie (ca. 1910)
Langaas, Arne (1897) “Djerv”, Strinda (ca. 1915)
Langås, Inga (1880) Inga Sedeman
Langås, Inga (1880) Langåsan (1920-åra)
Langås, Inga (1880) Andreas og Inga Langås (Langaas) (1904)
Langås, Inga (1880) Begravelse etter Andreas Langås (1935)
Langås, Inga (1880) Andreas, Agnes og Inga Langås
Langaas, Ingeborg (Ofstad) (1900) Langåsan (1920-åra)
Langås, Kari (1871) Langåsan (1920-åra)
Langås, Kari (1871) Anton og Kari Langaas
Langås, Kari (1871) Anton og Kari Langås (Langaas)
Langås, Kari (1871) Kari og Anton Langaas med familie (ca. 1910)
Langås, Kari (1871) Kari og Anton Langaas med familie (ca. 1905)
Langås, Karle (1906) Kari og Anton Langaas med familie (ca. 1910)
Langås, Lornts Lassesen (1837) Søren Vudduaunets begravelse (1918)
Langås, Lornts Lassesen (1837) Serina og Lornts Langås
Langås, Odin L. (1870) Odin Langås
Langås, Odin L. (1870) Odin og Anna Langås (1906)
Langås, Odin L. (1870) Odin og Anna Langås med familie
Langås, Olaf (1906) Anne og Olaf Langås (1941)
Langås, Olaf (1906) Petra og Ole Langos’ bryllup (1935)
Langås, Olaf (1906) Anna, Olaf og Lilly Langås
Langås, Olaf (1906) Langåsan (1920-åra)
Langås, Olaf (1906) Anna Langås med familie (ca. 1927)
Langås, Olaf (1906) Odin og Anna Langås med familie
Langås, Olaf (1906) Anne og Olaf Langås (1941)
Langås, Ole Andreas* (1882) Trolig Andreas Langås m.fl.
Langås, Ole Andreas* (1882) Andreas, Agnes og Inga Langås
Langås, Ole Andreas* (1882) Andreas Langås m.fl.
Langås, Ole Andreas* (1882) Andreas og Inga Langås (Langaas) (1904)
Langås, Ole Andreas* (1882) Andreas Langås (Langaas)
Langås, Ole Andreas* (1882) Langåsan (1920-åra)
Langås, Ruth (Nesjan) (1917) Ruth Langås
Langås, Serina Olausdatter (1841) Søren Vudduaunets begravelse (1918)
Langås, Serina Olausdatter (1841) Serina og Lornts Langås
Langaas, Sigurd (1901) Sigurd Langaas
Langaas, Sigurd (1901) Kari og Anton Langaas med familie (ca. 1905)
Langaas, Sigurd (1901) Kari og Anton Langaas med familie (ca. 1910)
Langaas, Sigurd (1901) Langåsan (1920-åra)
Langåsmyra, Sivert () Hopla (ca. 1890)
Larsen, Asbjørn (1920) Arbeiderveteraner i Åsen hedres (1980-tallet?)
Larsen, Birger () Statens skogskole (1888-89)
Larsen, Gunerius (1861) Familien Larsen, Trondheim
Larsen, Jette Marie (Øien) (1863) Jette Larsen
Larsen, Johanna (Leangssve) (1890) Ole og Johanna Larsen med barn
Larsen, Johanna (Leangssve) (1890) Ukjent gårdsbruk – Hanebogen (?)
Larsen, Johannes (1894) Familien Larsen, Trondheim
Larsen, Kirsten (Indstrand) (1861) Familien Larsen, Trondheim
Larsen, Kaare (1915) Åsens siste herredsstyre (1960-61)
Larsen, Louise Christine (1919) Husbytrøa (1925)
Larsen, Louise Christine (1919) Familien Lund i Husby østre (1922)
Larsen, Marie (Olufsen) (1880) 17. maifeiring i Åsen (ca. 1920)
Larsen, Mathias (1868) Åsen Samvirkelag (1932–33)
Larsen, Ole (1892) Ole og Johanna Larsen med barn
Larsen, Ole (1892) Ukjent gårdsbruk – Hanebogen (?)
Larson, Karla (1886) Sofie Bengtsson med døtre
Larssen, Arne (1913) Gunelie Larssen og barn
Larssen, Gunelie (Jakobsen) (1877) Gunelie Larssen
Larssen, Gunelie (Jakobsen) (1877) Gunelie Larssen og Mette Svedjan
Larssen, Gunelie (Jakobsen) (1877) Gunelie Larssen og barn
Larssen, Gustav (1921) Gunelie Larssen og barn
Larssen, Margit (1916) Gunelie Larssen og barn
Larssen, Sverre (1908) Gunelie Larssen og barn
Leangen, Einar (1910) Magnhild og Einar Leangen
Leangen, Einar (1910) Ivar Leangens konfirmasjon
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Eline Leangen
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Fåra, Åsen (ca. 1900?)
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Systue i Trondheim
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Nils og Eline Leangen
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Eline Leangen
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Eline Leangen
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Eline og Nils Leangen
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Jul på Vonheim
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Eline Leangen
Leangen, Eline (Fåren) (1873) “Gruppe paa Bonsak Faarens mindehaug” (1890-åra)
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Leangen sanitetslag
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Eline Leangen
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Fra Fåra i Åsen
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Eline Leangen m.fl.
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Kaja Faaren og Eline Leangen
Leangen, Eline (Fåren) (1873) Eline Leangen m.fl.
Leangen, Ellef (1876) Gunerius og Sofie Leangen med sønner (1890-åra)
Leangen, Ellef (1876) Ellef Leangen
Leangen, Ellef (1876) Ellef Leangen
Leangen, Ellef (1876) Ellef Leangen
Leangen, Ellef (1876) Leangen musikklag (1893–94)
Leangen, Gabriel (1874) Gabriel Leangen
Leangen, Gabriel (1874) Leangen musikklag (1893–94)
Leangen, Gabriel (1874) Søren Vudduaunets begravelse (1918)
Leangen, Gabriel (1874) Martine og Gabriel Leangen
Leangen, Gabriel (1874) Gabriel og Martine Leangen med familie
Leangen, Gabriel (1874) Fiske i Leangsfjorden (1930)
Leangen, Gabriel (1874) Gabriel og Martine Leangen med familie
Leangen, Gabriel (1874) Martine og Gabriel Leangen med familie
Leangen, Gunerius Nilssen (1841) Gunerius og Sofie Leangen med sønner (1890-åra)
Leangen, Gunerius Nilssen (1841) Gunerius, Severin og Sofie Leangen
Leangen, Håkon Odin (1870) Leangen musikklag (1893–94)
Leangen, Ivar (1924) Ivar Leangens konfirmasjon
Leangen, Ivar (1924) Ivar Leangen som konfirmant
Leangen, Jon (1924) Jon Leangen
Leangen, Kristoffer (1888) Fra Eibjørg og Sverre Skjesols bryllup (1937)
Leangen, Kristoffer (1888) Ivar Leangens konfirmasjon
Leangen, Kristoffer (1888) Leangen skole (ca. 1900)
Leangen, Kristoffer (1888) Fiske i Leangsfjorden (1930)
Leangen, Magnhild (Westrum) (1912) Magnhild og Einar Leangen
Leangen, Martine (Vuddu) (1872) Gabriel og Martine Leangen med familie
Leangen, Martine (Vuddu) (1872) Leangen sanitetslag
Leangen, Martine (Vuddu) (1872) Søren Vudduaunets begravelse (1918)
Leangen, Martine (Vuddu) (1872) Martine og Gabriel Leangen
Leangen, Martine (Vuddu) (1872) Martine og Gabriel Leangen med familie
Leangen, Martine (Vuddu) (1872) Gabriel og Martine Leangen med familie
Leangen, Nils (1874) Eline og Nils Leangen
Leangen, Nils (1874) Nils Leangen
Leangen, Nils (1874) Nils og Eline Leangen
Leangen, Nils (1874) Nils Leangen
Leangen, Nils (1874) Nils Leangen
Leangen, Nils (1874) Fra Fåra i Åsen
Leangen, Nils (1874) 17. mai-tog ved Grindal (1945)
Leangen, Nils (1874) Åsen Hornmusikklag (1933)
Leangen, Nils (1874) Gunerius og Sofie Leangen med sønner (1890-åra)
Leangen, Nils (1874) Leangen musikklag (1893–94)
Leangen, Ola (1908) Ivar Leangens konfirmasjon
Leangen, Olaf (1898) Martine og Gabriel Leangen med familie
Leangen, Olaf (1898) Leangen skole (1913)
Leangen, Olaf (1898) Gabriel og Martine Leangen med familie
Leangen, Olaf (1898) Marta Vudu med barnebarn
Leangen, Olaf (1898) Gabriel og Martine Leangen med familie
Leangen, Ole (1890) Ole og Wanda Leangen
Leangen, Ole Nilssen (1844) Ole og Oline Leangen
Leangen, Ole O. (1815) Ole Olsen Leangen
Leangen, Oline (1900) Leangen skole (1913)
Leangen, Oline (1900) Martine og Gabriel Leangen med familie
Leangen, Oline G. (1847) Ole og Oline Leangen
Leangen, Reidar (1919) Reidun og Reidar Fanum (1945)
Leangen, Reidar (1919) Åsen songlag ved Breidablikk (1935)
Leangen, Reidar (1919) Sangerstevne ved Breidablikk (1935-36)
Leangen, Reidun (Fanum) (1917) Reidun og Reidar Fanum (1945)
Leangen, Sara (Fåravik) (1886) Fra Leangen vestre
Leangen, Sara (Fåravik) (1886) Sara Faaravik (Leangen)
Leangen, Sara (Fåravik) (1886) Leangen skole (ca. 1900)
Leangen, Sara (Fåravik) (1886) Leangen sanitetslag
Leangen, Severin (1881) Severin Leangen, Molle Vedul, Nils Vedul (før 1947)
Leangen, Severin (1881) Åsen Hornmusikklag (1933)
Leangen, Severin (1881) Severin Leangen
Leangen, Severin (1881) Gunerius og Sofie Leangen med sønner (1890-åra)
Leangen, Severin (1881) Severin Leangen
Leangen, Severin (1881) Fiske i Leangsfjorden (1930)
Leangen, Severin (1881) Gunerius, Severin og Sofie Leangen
Leangen, Severin (1881) 17. mai-tog ved Grindal (1945)
Leangen, Sigrun (Sivertsen) (1906) Sigrun Leangen
Leangen, Sofie Ellevsdtr (Dullum) (1846) Gunerius og Sofie Leangen med sønner (1890-åra)
Leangen, Sofie Ellevsdtr (Dullum) (1846) Gunerius, Severin og Sofie Leangen
Leangen, Sofie O. (1875) Sofie Leangen
Leangen, Wanda (Schultz) (1897) Ole og Wanda Leangen
Leangen, Wanda (Schultz) (1897) Fra Leangen vestre
Leangsaunet, Gurina P. (1836) Leangsaunet (1908)
Lein, Helga (Fanum) (1902) Fra Gullberget skole
Lernæs, Kristian (1895) Kristine og Kristian Lernæs
Lernæs, Kristine (Øien) (1897) Kristine og Hallfrid Øien
Lernæs, Kristine (Øien) (1897) Kristine og Kristian Lernæs
Lernæs, Kristine (Øien) (1897) Anne og Ole Øien med barn (1943)
Lian, Gine (Undliendal) (1887) Gine og Anna Undliendal
Lian, Lilly (Langås) (1912) Petra og Ole Langos’ bryllup (1935)
Lian, Lilly (Langås) (1912) Langåsan (1920-åra)
Lian, Lilly (Langås) (1912) Anna Langås med familie (ca. 1927)
Lian, Lilly (Langås) (1912) Anna, Olaf og Lilly Langås
Lien, Marit (Solem) (1888) Fire av Ane Martha og Arnt Solems barn
Lien, Marit (Solem) (1888) Else Tora Solem, Else Lund og Marit Solem
Lien, Marit (Solem) (1888) Ane Martha og Arnt Solems barn
Lien, Marit (Solem) (1888) Arnt og Ane Martha Solem med familie
Lillegjerdet, Arne (1894) Arbeidere på Nordenfjeldske Sprængstof
Lillenes, John (1893) John Lillenes
Lillenes, John (1893) John Lillenes
Lillenes, Ole (1889) Ole Lillenes
Lillenes, Ole (1889) Ole Nesjø m.fl.
Lillenes, Turid (Holthe) (1928) Ved naustet i Nessveet (ca. 1930)
Lindén, Ingeborg (Busklein) (1887) Ingeborg Busklein
Lindén, Ingeborg (Busklein) (1887) Ingeborg Busklein
Lindén, Ingeborg (Busklein) (1887) Ingeborg Lindén
Lindén, Nils Oscar (1910) Barn av Ingeborg og Oscar Lindén
Lindén, Sven Edgar (1909) Sven Edgar Lindén
Lindén, Sven Edgar (1909) Barn av Ingeborg og Oscar Lindén
Lippe, Margrete (Lund) von der (1913) Familien Lund i Husby østre (1922)
Lippe, Margrete (Lund) von der (1913) Husbytrøa (1925)
Lo, Johan (1868) Johan og Marit Lo
Lo, Johan (1868) Johan Lo (1890-åra)
Lo, Marit (Hoplen) (1869) Marit Hoplen (Lo)
Lo, Marit (Hoplen) (1869) Hopla (ca. 1890)
Lo, Marit (Hoplen) (1869) Johan og Marit Lo
Loe, Olav (1902) Åsens siste herredsstyre (1960-61)
Loe, Olav (1902) Åsen Samvirkelag (1932–33)
Lovtang (Løvtangen), Agnethe (Albertsen) (1904) Brudeparet Alfhild og Reidar Undlien m.fl. (1930)
Ludvigsen, Jonetta (1842) Jørgen og Jonetta Ludvigsen
Ludvigsen, Jørgen (1852) Jørgen og Jonetta Ludvigsen
Lund, Alf Brun (1910) Familien Lund i Husby østre (1922)
Lund, Alf Brun (1910) Husbytrøa (1925)
Lund, Alf Brun (1910) Husbytrøa (1923)
Lund, Anna (Buberg) (1886) Emil og Anna Lund
Lund, Anna (Buberg) (1886) Anna Lund
Lund, Ebba Delise (Skårstad) (1899) Kalmar og Ebba Lund
Lund, Eirik (1896) Familien Lund på Elvheim (ca. 1911)
Lund, Eirik (1896) Hansine og Johannes Lunds barn
Lund, Eirik (1896) Eirik Lund
Lund, Eirik (1896) Johannes og Hansine Lund med familie
Lund, Eirik (1896) Eirik Lund
Lund, Eirik (1896) Eirik Lund
Lund, Eirik (1896) Hos Bina Eriksen i Trondheim
Lund, Eirik (1896) Eirik Lund, Helge Ringstad og Olav Jørum
Lund, Eirik (1896) Eirik Lund
Lund, Ellen Marta Johannesdatter (1831) Erik og Elen Marta Lund
Lund, Else Henriksdatter (Soknes) (1832) Else H. Lund
Lund, Else Henriksdatter (Soknes) (1832) Torsten og Else Lund, Soknedal
Lund, Else Henriksdatter (Soknes) (1832) Else Tora Solem, Else Lund og Marit Solem
Lund, Emil (1884) Lund og Negård
Lund, Emil (1884) Emil og Anna Lund
Lund, Emil (1884) Fra Fossumsmoen (Lund) i Soknedal
Lund, Emil (1884) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Erik Kristoffersen (1821) Erik Lund
Lund, Erik Kristoffersen (1821) Erik og Elen Marta Lund
Lund, Erling (1906) Fra Fossumsmoen (Lund) i Soknedal
Lund, Erling (1906) Fossumsmoen (Lund) i Soknedal
Lund, Fredrikke Regine (“Dik”) Brun (1884) Husbytrøa (1925)
Lund, Fredrikke Regine (“Dik”) Brun (1884) Familien Lund i Husby østre (1922)
Lund, Hansine (Fossing) (1867) Fra Fossumsmoen (Lund) i Soknedal
Lund, Hansine (Fossing) (1867) Fra Stiklestad
Lund, Hansine (Fossing) (1867) Hansine Lund med familie
Lund, Hansine (Fossing) (1867) Ved Stiklestad kirke
Lund, Hansine (Fossing) (1867) Johannes og Hansine Lund med familie
Lund, Hansine (Fossing) (1867) Hansine Lund m.fl.
Lund, Hansine (Fossing) (1867) Bryllup – Alfhild og Ingvald Theodor Sandvik (1915)
Lund, Hansine (Fossing) (1867) Brudefølge ved Grindal
Lund, Hansine (Fossing) (1867) Elvheim – ved stuelåna
Lund, Hansine (Fossing) (1867) Hansine Lund og døtre
Lund, Hansine (Fossing) (1867) Familien Lund på Elvheim (ca. 1911)
Lund, Hansine (Fossing) (1867) Hansine og Johannes Lund med familie
Lund, Hilda (1905) Elvheim
Lund, Hilda (1905) Hansine og Johannes Lund med familie
Lund, Hilda (1905) Søstrene Lund
Lund, Hilda (1905) Hilda og Magnhild Lund
Lund, Hilda (1905) Hansine og Johannes Lunds barn
Lund, Hilda (1905) Familien Lund på Elvheim (ca. 1911)
Lund, Hilda (1905) Hansine Lund med familie
Lund, Hilda (1905) Ved Husby
Lund, Hilda (1905) Elvheim – ved stuelåna
Lund, Hilda (1905) Hilda og Magnhild Lund
Lund, Hilda (1905) Hansine Lund m.fl.
Lund, Hilda (1905) Lund – Elvheim
Lund, Hilda (1905) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Hilda (1905) Hilda Lund (ca. 1941)
Lund, Hilda (1905) Søstrene Lund
Lund, Hilda (1905) Hilda og Magnhild Lund
Lund, Hilda (1905) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Hilda (1905) Gunnbjørg og Nils Kleivens bryllup (1947)
Lund, Hilda (1905) Hilda Lund (t.v.)
Lund, Hilda (1905) Låvebrua på Elvheim
Lund, Hilda (1905) Søstrene Lund
Lund, Hilda (1905) Hansine Lund og døtre
Lund, Ivar (1909) Ivar Lund
Lund, Ivar (1909) Hansine og Johannes Lund med familie
Lund, Ivar (1909) Elvheim – ved stuelåna
Lund, Ivar (1909) Hansine Lund m.fl.
Lund, Ivar (1909) Elvheim
Lund, Ivar (1909) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Ivar (1909) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Ivar (1909) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Ivar (1909) Ivar Lund
Lund, Ivar (1909) Familien Lund på Elvheim (ca. 1911)
Lund, Ivar (1909) Hansine Lund med familie
Lund, Ivar (1909) Lund – Elvheim
Lund, Ivar (1909) Åsen songlag ved Breidablikk (1935)
Lund, Ivar (1909) Ivar Lund
Lund, Ivar (1909) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Ivar (1909) Sangerstevne ved Breidablikk (1935-36)
Lund, Ivar (1909) Ivar Lund
Lund, Ivar (1909) Fra Elvheim
Lund, Ivar (1909) Trygve og Ivar Lund m.fl.
Lund, Johannes (1859) Elvheim (før 1930)
Lund, Johannes (1859) Brudefølge ved Grindal
Lund, Johannes (1859) Bryllup – Alfhild og Ingvald Theodor Sandvik (1915)
Lund, Johannes (1859) Familien Lund på Elvheim (ca. 1911)
Lund, Johannes (1859) Fra Fossumsmoen (Lund) i Soknedal
Lund, Johannes (1859) Johannes og Hansine Lund med familie
Lund, Johannes (1859) Hansine og Johannes Lund med familie
Lund, Kalmar (1888) Kalmar og Ebba Lund
Lund, Karen (1879) Karl og Karen Lund
Lund, Karen (1879) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Kari (Fuglem) (1871) Kari Lund
Lund, Kari (Fuglem) (1871) Fra Fossumsmoen (Lund) i Soknedal
Lund, Kari (Fuglem) (1871) Thorstein og Kari Lund (1895)
Lund, Kari (Fuglem) (1871) Kari Lund
Lund, Kari (Fuglem) (1871) Kari og Thorstein Lund
Lund, Kari (Fuglem) (1871) Fossumsmoen (Lund) i Soknedal
Lund, Karl (1865) Karl og Karen Lund
Lund, Karl (1865) Karl Lund
Lund, Kjellrun Haugen (1919) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Kjellrun Haugen (1919) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Kjellrun Haugen (1919) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Kjellrun Haugen (1919) Lærere fra Åsen (ca. 1955–60)
Lund, Kjellrun Haugen (1919) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Magnhild (1903) Låvebrua på Elvheim
Lund, Magnhild (1903) Familien Lund på Elvheim (ca. 1911)
Lund, Magnhild (1903) Hilda og Magnhild Lund
Lund, Magnhild (1903) Fra Elvheim
Lund, Magnhild (1903) Norunn Lund m.fl.
Lund, Magnhild (1903) Magnhild Lund
Lund, Magnhild (1903) Elvheim – ved stuelåna
Lund, Magnhild (1903) Fra Gullberget skole
Lund, Magnhild (1903) Søstrene Lund
Lund, Magnhild (1903) Hilda og Magnhild Lund
Lund, Magnhild (1903) Hansine og Johannes Lunds barn
Lund, Magnhild (1903) Norunn og Magnhild Lund
Lund, Magnhild (1903) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Magnhild (1903) Hansine Lund og døtre
Lund, Magnhild (1903) Lund – Elvheim
Lund, Magnhild (1903) Hansine Lund m.fl.
Lund, Magnhild (1903) 50-årskonfirmanter i Åsen (1968)
Lund, Magnhild (1903) Hansine Lund med familie
Lund, Magnhild (1903) Søstrene Lund
Lund, Magnhild (1903) Søstrene Lund
Lund, Magnhild (1903) Hilda og Magnhild Lund
Lund, Magnhild (1903) Ved Husby
Lund, Magnhild (1903) Hansine og Johannes Lund med familie
Lund, Norunn (1899) Søstrene Lund
Lund, Norunn (1899) Søstrene Lund
Lund, Norunn (1899) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Norunn (1899) Norunn Lund
Lund, Norunn (1899) Lund – Elvheim
Lund, Norunn (1899) Hansine Lund med familie
Lund, Norunn (1899) Fra Gullberget skole
Lund, Norunn (1899) Familien Lund på Elvheim (ca. 1911)
Lund, Norunn (1899) Hansine og Johannes Lunds barn
Lund, Norunn (1899) Søstrene Lund
Lund, Norunn (1899) Norunn Lund m.fl.
Lund, Norunn (1899) Fra Fossing nordre
Lund, Norunn (1899) 17. maifeiring i Åsen (ca. 1920)
Lund, Norunn (1899) Uthusbygging på Elvheim (1923)
Lund, Norunn (1899) Hansine og Johannes Lund med familie
Lund, Norunn (1899) Norunn og Magnhild Lund
Lund, Regine (1917) Husbytrøa (1925)
Lund, Regine (1917) Familien Lund i Husby østre (1922)
Lund, Thorstein Eriksen (1870) Kari og Thorstein Lund
Lund, Thorstein Eriksen (1870) Thorstein og Kari Lund (1895)
Lund, Thorstein Eriksen (1870) Thorstein Lund
Lund, Thorstein Eriksen (1870) Fra Fossumsmoen (Lund) i Soknedal
Lund, Thorstein Eriksen (1870) Fossumsmoen (Lund) i Soknedal
Lund, Thorstein Eriksen (1870) Thorstein Lund
Lund, Thorstein Eriksen (1870) Thorstein Lund
Lund, Thorstein Eriksen (1870) Thorstein Lund
Lund, Torsten Kristoffersen (1818) Torsten K. Lund
Lund, Torsten Kristoffersen (1818) Torsten og Else Lund, Soknedal
Lund, Trygve (1901) Hansine og Johannes Lunds barn
Lund, Trygve (1901) Fra Elvheim
Lund, Trygve (1901) Hansine Lund med familie
Lund, Trygve (1901) Uthusbygging på Elvheim (1923)
Lund, Trygve (1901) Fra Elvheim
Lund, Trygve (1901) Elvheim
Lund, Trygve (1901) Trygve Lund (ca. 1941)
Lund, Trygve (1901) Fra Gullberget skole (før 1914)
Lund, Trygve (1901) Familien Lund på Elvheim (ca. 1911)
Lund, Trygve (1901) Hansine og Johannes Lund med familie
Lund, Trygve (1901) Skirenn (1920-tallet?)
Lund, Trygve (1901) Trygve Lund
Lund, Trygve (1901) Trygve Lund
Lund, Trygve (1901) Trygve Lund
Lund, Trygve (1901) Trygve og Ivar Lund m.fl.
Lund, Trygve (1901) Elvheim – ved stuelåna
Lund, Trygve (1901) Ivar og Kjellrun Lunds bryllup (1956)
Lund, Trygve (1901) Trygve Lund
Lund, Trygve (1901) Lastebil (V-980) i Hoklingbakken (før 1950?)
Lund, Trygve (1901) Trygve Lund
Lunde, Andreas (1884) Andreas Lunde
Lunde, Andreas (1884) Andreas og Laura Lunde med familie
Lunde, Andreas (1884) Andreas Lunde
Lunde, Andreas (1884) Andreas Lunde
Lunde, Laura (Bye) (1885) Laura Lunde
Lunde, Laura (Bye) (1885) Andreas og Laura Lunde med familie
Lunnan, Arne (1908) Andreas og Laura Lunde med familie
Lunnan, Asbjørn (1918) Gunvor og Asbjørn Lunnan
Lunnan, Gunvor (Sellæg) (1921) Gunvor og Asbjørn Lunnan
Lunnan, Jens (1912) Andreas og Laura Lunde med familie
Lunnan, Jens (1912) Herredsstyret i Åsen (1952-1955)
Lunnan, Tor (1920) Sangerstevne ved Breidablikk (1935-36)
Lunnan, Tor (1920) Åsen Hornmusikklag (1933)
Lunnan, Tor (1920) Kanefart i Åsen (1937)
Lunnan, Tor (1920) Åsen songlag ved Breidablikk (1935)
Lyng, Jørgine (Stokkan) (1872) Johan Peter og Beret Marta Stokksve med barn
Lyng, Petra (Følke) (1902) Paul og Ragnhild Følke med familie (ca. 1908)
Lynmo, Erling (1908) Erling Lynmo
Lynmo, Gusta (Ringstad) (1876) Tre søsken Ringstad
Lynmo, Gusta (Ringstad) (1876) Peder og Gusta Lynmo
Lynmo, Gusta (Ringstad) (1876) Gusta Ringstad
Lynmo, Peder (1868) Peder og Gusta Lynmo
Lynum, Hågen (1863) Hågen Lynum
Lynum, Jens F. (1906) Marie og Karl Lynum med familie
Lynum, Jens F. (1906) Marie og Karl Lynum med familie (ca. 1911)
Lynum, John E. (1867) J.E. Lynum og hustru (USA)
Lynum, Karen (1903) Fossingsve
Lynum, Karen (1903) Trolig skoleklasse
Lynum, Karen (1903) Marie og Karl Lynum med familie (ca. 1911)
Lynum, Karen (1903) Marie og Karl Lynum med familie
Lynum, Karl O. (1877) Marie og Karl Lynum med familie
Lynum, Karl O. (1877) Marie og Karl Lynum med familie (ca. 1911)
Lynum, Kåre (1911) Åsen songlag ved Breidablikk (1935)
Lynum, Kåre (1911) Marie og Karl Lynum med familie
Lynum, Kåre (1911) Sangerstevne ved Breidablikk (1935-36)
Lynum, Marie (Frigård) (1867) Marie og Karl Lynum med familie
Lynum, Marie (Frigård) (1867) Marie Frigaard
Lynum, Marie (Frigård) (1867) Marie og Karl Lynum med familie (ca. 1911)
Lynum, Marie (Frigård) (1867) Fire av Åsens eldste (1961)
Lynum, Olav (1908) Marie og Karl Lynum med familie
Lynum, Olav (1908) Marie og Karl Lynum med familie (ca. 1911)
Lynum, Paul (1869) Paul Lynum
Lynum, Peder (1891) Johan Petter Hammeren og Peder Lynum
Lynum, Sarah (1866 c) Fru J.E. Lynum (USA)
Lynum, Sarah (1866 c) J.E. Lynum og hustru (USA)
Løberg, Synnøve (Augdahl) (1888) Marie og Odin Augdahl med familie
Løberg, Synnøve (Augdahl) (1888) Odin og Marie Augdahl med familie (før 1913)
Løfald, Hilmar (1902) Fra Gullberget skole
Løkken, Magny (Brenden) (1918) Magny Brenden
Løkkås, Lina (Ringfoss) (1913) Lina og Elen Ringfoss
Løseth, Otelie (Grinde) () Otelie Løseth
Løvtangen, Alfred (1889) Alfred Løvtangen
Løvtangen, Alfred (1889) Ole Nesjø m.fl.
Løvtangen, Johan Petter (1892) Johan P. Løvtangen
Løvtangen, Johan Petter (1892) Johan P. Løvtangen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å (?)