Personregister (H)

Alfabetisk registeret til Åsen Museum og Historielags fotosamling på Flickr. Registeret er ordnet etter det siste etternavnet den avbilda personen hadde, ikke nødvendigvis det navnet de hadde da bildet ble tatt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å (?)

Haffner, Anna (1873) Anna Haffner
Haffner, Asbjørn Ragnvald Fjell (1897) Asbjørn Ragnvald Fjell Haffner
Hagen, Pauline (1865) Fra Åsen aldersheim
Hagen, Petra (Island) (1897) Petra Island m.fl.
Hagen, Petra (Island) (1897) Klara Island og dattera Petra
Hagen, Petra (Island) (1897) Petra Island m.fl.
Hagen, Petra (Island) (1897) Island – tre generasjoner
Hagen, Torstein (1900) Torstein Hagen
Haglund, Vilhelm (1906) Karen Olsen med tre barn
Hallberget, frk. () Gunelie Nystykke m.fl.
Halsan, Gunvor (Myhr) (1918) Olai og Marta Myhr med familie
Halset, Jenny Antonie (Følke) (1906) Paul og Ragnhild Følke med familie (ca. 1908)
Hammer, Bernt (1873) Bernt Hammer
Hammer, Bjarne (1885) Åsen Hornmusikklag (1933)
Hammer, Bjarne (1885) Åsen songlag ved Breidablikk (1935)
Hammer, Bjarne (1885) Ruth og Bjarne Hammer
Hammer, Bjarne (1885) Sangerstevne ved Breidablikk (1935-36)
Hammer, Bjarne (1885) Bjarne Hammer
Hammer, Bjarne (1885) Bjarne og Ragna Hammer
Hammer, Harald (1908) Johannes Hammer og Harald
Hammer, Johanna Eriksdatter (Kolsum) (1820) Jon og Johanna Hammer
Hammer, Johanna Eriksdatter (Kolsum) (1820) Johanna Eriksdatter Hammer
Hammer, Johanna Neliusdatter (Holte) () Nelius Holte med familie
Hammer, Johannes J. (1856) Johannes Hammer og Harald
Hammer, Johannes J. (1856) Fiskvik og Hammer
Hammer, Jon (1903) Sangerstevne ved Breidablikk (1935-36)
Hammer, Jon (1903) Jon, Jon og Marie Hammer
Hammer, Jon (1903) 50-årskonfirmanter i Åsen (1968)
Hammer, Jon (1903) Åsen songlag ved Breidablikk (1935)
Hammer, Jon (1903) Åsen Hornmusikklag (1933)
Hammer, Jon (1903) Kanefart i Åsen (1937)
Hammer, Jon J. (1879) Snekkerkurs på Reinås bedehus
Hammer, Jon J. (1879) Åsen Hornmusikklag (1898)
Hammer, Jon J. (1879) Gunnbjørg og Nils Kleivens bryllup (1947)
Hammer, Jon J. (1879) Jon, Jon og Marie Hammer
Hammer, Jon J. (1879) Jon J. Hammer
Hammer, Jon Olsen (1807) Jon og Johanna Hammer
Hammer, Jon Olsen (1807) Jon Olsen Hammer
Hammer, Marie (Svaan) (1879) Jon, Jon og Marie Hammer
Hammer, Marie (Svaan) (1879) Gunnbjørg og Nils Kleivens bryllup (1947)
Hammer, Ragna (Finne) (1889) Bjarne og Ragna Hammer
Hammer, Ruth (1903) Ruth og Bjarne Hammer
Hammerberg, Eliseus Pedersen (Forbord) (1848) Eliseus og Oline Hammerberg
Hammerberg, Oline Gunelie (Vang) (1841) Eliseus og Oline Hammerberg
Hammerberg, Sofie (1874) Sofie Hammerberg
Hammerberg, Sofie (1874) Sofie Hammerberg
Hammeren, Agnes () Johan P. og Ellen Oline Hammerens barn (USA)
Hammeren, Anna (1896) Hammeren (1924)
Hammeren, Anna (1896) Vedul nordre
Hammeren, Anna (?) () Anna Hammeren (?)
Hammeren, Elvin () Johan P. og Ellen Oline Hammerens barn (USA)
Hammeren, Johan (1872) Johan og Olava Hammeren
Hammeren, Johan (1872) Åsen Hornmusikklag (1898)
Hammeren, John (Johan Petter) N. (1883) Johan Petter Hammeren
Hammeren, John (Johan Petter) N. (1883) Johan Petter Hammeren og Peder Lynum
Hammeren, Jon N. (1894) 17. maifeiring i Åsen (ca. 1920)
Hammeren, Jon N. (1894) Olga og Jon Hammeren
Hammeren, Lisabet (1891) Vedul nordre
Hammeren, Lisabet (1891) Hammeren (1924)
Hammeren, Nils (1850) Hammeren (1924)
Hammeren, Nils (1850) Nils Hammeren (1940)
Hammeren, Norman () Johan P. og Ellen Oline Hammerens barn (USA)
Hammeren, Olava (1868) Olava Faaren og en ukjent
Hammeren, Olava (1868) Bryllup – Alfhild og Ingvald Theodor Sandvik (1915)
Hammeren, Olava (1868) Olava Hammeren
Hammeren, Olava (1868) Olava, Bernt og Marta Faaren
Hammeren, Olava (1868) Johan og Olava Hammeren
Hammeren, Olava (1868) Olava Hammeren
Hammeren, Olga (Husby) (1902) Fjelltur (1920-tallet)
Hammeren, Olga (Husby) (1902) Olga og Jon Hammeren
Hammeren, Olga (Husby) (1902) Fra Gullberget skole
Hammeren, Olga (Husby) (1902) Pauline og Martin Husby med familie
Hammerhaug, Eli (Ringfoss) (1866) Ole og Eli Hammerhaug
Hammerhaug, Elise (Lise) () Elise Hammerhaug
Hammerhaug, Olaf (Ole) (1896) Ole og Eli Hammerhaug
Hamsaas, Oskar (1910) Oskar Hamsaas
Hamsaas, Oskar (1910) Fra Åvika (1930)
Hamsaas, Oskar (1910) Johanne Lian m.fl.
Hamsaas, Oskar (1910) Fra Åvika
Hanger, Ida () Ida Hanger
Hansen, Borghild (1906) Borghild Hansen
Hansen, Gudrun (Myrås) (1910) Gudrun Myrås (1931)
Hansen, Hilmar () Arbeidere på Nordenfjeldske Sprængstof
Hansen, Magdalena (“Magda”) (1891) Fra Brakstadbakken
Hansen, Reidun (Øien) (1915) Anne og Ole Øien med barn (1943)
Hansen, Valborg Gunhilda (“Hilda”) (1890) Valborg Gunhilda Hansen
Hanssen, Emma (1881) Emma Hanssen
Hanssen, Grethe Nikoline (Tingstad) (1855) Grethe N. Hanssen
Harbu, Hjørdis (Dalåmo) (1925) Hjørdis Harbu og Norun Dalåmo
Harbu, Hjørdis (Dalåmo) (1925) Familien Dalåmo
Harbu, Hjørdis (Dalåmo) (1925) Hjørdis Dalåmo
Harbu, Hjørdis (Dalåmo) (1925) Familien Dalåmo (1955)
Haugan, Jarle (1924) Kongens fortjenstmedalje til Gunnbjørg Kleiven (1983)
Haugan, Jarle (1924) Kongens fortjenstmedalje til Gunnbjørg Kleiven (1983)
Haugan, John (1902) John Haugan
Haugan, Marius (1889) Marius Haugan
Haugen, Hilda Gurine (Aune/Leangsaunet) (1906) Leangsaunet (1908)
Haugen, Hilda Gurine (Aune/Leangsaunet) (1906) Hilda Leangsaunet
Haugen, Lilly (Hokling) (1895) Lilly Hokling (Haugen) og Gurine Olsen (Husby)
Haugen, Lilly (Hokling) (1895) Lilly Hokling
Haugen, Lilly (Hokling) (1895) Fire søsken Hokling
Haugom, Gunnbjørg (Frigård) (1920) Gunnbjørg og Leif Haugom
Haugom, Leif (1911) Gunnbjørg og Leif Haugom
Havsaas, Seselia (Dahl) (1864) Gjertrud, Seselia og Bonsak Dahl
Heasley, Karen (Langås) (1897) Karen Langås
Heasley, Karen (Langås) (1897) Karen Langås
Heasley, Karen (Langås) (1897) Karen Langås
Heasley, Karen (Langås) (1897) Karen Langås m.fl.
Hegge, Amanda (1901) Sara Hegge med familie
Hegge, Amanda (1901) Olaf og Karoline Tømmerås med søsken
Hegge, Konrad (1889) Konrad Hegge
Hegge, Konrad (1889) Olaf og Karoline Tømmerås med søsken
Hegge, Konrad (1889) Sara Hegge med familie
Hegge, Martha (Mossing) (1890) Oskar og Martha Hegge
Hegge, Martha (Mossing) (1890) Martha Mossing
Hegge, Olaf (1891) Olaf og Karoline Tømmerås med søsken
Hegge, Olaf (1891) Sara Hegge med familie
Hegge, Olav Alstad (1908) Haldis og Olav Alstad
Hegge, Ole (1921) Tre søsken Hegge
Hegge, Ole (1921) Oline og Ole Hegge (1945)
Hegge, Oline (Hokstad) (1921) Oline og Ole Hegge (1945)
Hegge, Oskar (1893) Olaf og Karoline Tømmerås med søsken
Hegge, Oskar (1893) Oskar og Martha Hegge
Hegge, Oskar (1893) Sara Hegge med familie
Hegge, Sara (Sandvik) (1866) Sara Hegge med familie
Hegge, Svein (1923) Tre søsken Hegge
Hegle, Gunnbjørg (Tømmerås) (1922) Karoline og Olaf Tømmerås med familie
Hegstad, Ola (1917) Ola Hegstad
Heimdal, Gustav (1890) Litun
Heksem, Marie (Røkke) (1891) Marie Røkke
Heksem, Marie (Røkke) (1891) Lorine og Marie Røkke
Hellem, Gjertrud B. (1843) Olaus og Gjertrud Hellem
Hellem, Gjertrud B. (1843) Hellemen
Hellem, Gjertrud B. (1843) Nepeopptaking ved Hellem østre
Hellem, Gjertrud B. (1843) Nepeopptaking ved Hellem østre
Hellem, Jonas Ellingsen () Hopla (ca. 1890)
Hellem, Lorents () Hopla (ca. 1890)
Hellem, Nella (Faaravik) (1881) Fra Leangen vestre
Hellem, Olaf (1886) Olaf Hellem
Hellem, Olaus O. (1855) Nepeopptaking ved Hellem østre
Hellem, Olaus O. (1855) Nepeopptaking ved Hellem østre
Hellem, Olaus O. (1855) Hellemen
Hellem, Olaus O. (1855) Olaus og Gjertrud Hellem
Hellem, Ole Olufsen (1877) Fra Åvika
Hellem, Ole Olufsen (1877) Åvika
Hellem, Ole Olufsen (1877) Fra Åvika
Hellem, Ole Olufsen (1877) Åvika
Hellem, Ole Olufsen (1877) Fra Åvika
Hellem, Ole Olufsen (1877) Åvika
Hellem, Ole Olufsen (1877) Åvika
Hellem, Ole Olufsen (1877) Fra Åvika
Hellem, Sverre (1919) Snekkerkurs på Reinås bedehus
Hellemsberget, Erik () Hopla (ca. 1890)
Hellemsberget, Tomas () Hopla (ca. 1890)
Henriksen, Gunvor (Negård) (1932) Gunvor Negård
Henriksen, Gunvor (Negård) (1932) Gunvor Negård
Herje, Emil (1894) Emil Herje (før 1921)
Herje, Emil (1894) Emil Herje
Hestehagen, Johan Olsen (1857) Johan Hestehagen
Hiberg, Elen Anna (Hammer) (1840) Fiskvik og Hammer
Hiberg, Jon Georg (Husby) (1922) Åsens siste herredsstyre (1960-61)
Hilan, Gustav Olsen () Ole og Maren Hilan med familie (1900)
Hilan, Johan Olsen () Ole og Maren Hilan med familie (1900)
Hilan, Maren (1840) Ole og Maren Hilan
Hilan, Maren (1840) Ole og Maren Hilan med familie (1900)
Hilan, Olaf Olsen () Ole og Maren Hilan med familie (1900)
Hilan, Ole Olsen (Voll) (1824) Ole og Maren Hilan
Hilan, Ole Olsen (Voll) (1824) Ole og Maren Hilan med familie (1900)
Hoddø, Oskar (1916) Oskar og Inger Hoddø
Hoff, Jakob B. () Statens skogskole (1888-89)
Hofstad, Lars S. () Statens skogskole (1888-89)
Hokling, Alfhild (1900) Fire søsken Hokling
Hokling, Einar (1898) Einar Hokling
Hokling, Eldbjørg (Lunnan) (1916) Kanefart i Åsen (1937)
Hokling, Eldbjørg (Lunnan) (1916) Sangerstevne ved Breidablikk (1935-36)
Hokling, Eldbjørg (Lunnan) (1916) Åsen songlag ved Breidablikk (1935)
Hokling, Hanna (1867) Hanna Hokling
Hokling, Hanna (1867) Hanna Hokling, Marta Betsaker og Marta Reitan (ca. 1893)
Hokling, Ivar (1905) Fire søsken Hokling
Hokstad, Gunnlaug (Kvam) (1915) Einar Bechmann og Gunnlaug Kvam
Hokstad, Ingeborg Anna (1879) Ingeborg Anna Ulstadvold m.fl.
Hokstad, Ingeborg Anna (1879) Ingeborg Anna Hokstad
Hokstad, Olaf (1882) Olaf Hokstad
Hokstad, Olaf (1882) Olaf Hokstad
Hokstad, Peder (1918) Turid og Peder Hokstad
Hokstad, Peder (1918) Peder Hokstad
Hokstad, Turid (Sørmo) (1922) Turid og Peder Hokstad
Holan, Anton Karlsen (1878) Anton Holan og Konrad Vold (1907)
Holden, Laura (Olufsen) (1882) Gunnbjørg og Nils Kleivens bryllup (1947)
Holden, Laura (Olufsen) (1882) 17. maifeiring i Åsen (ca. 1920)
Holden, Ole P. (1873) Gunnbjørg og Nils Kleivens bryllup (1947)
Holing, Severin (1900) Sildefiske i Leangsfjorden (1930-tallet?)
Holm, Tordis (Fiskvik) (1916) Maria Fiskvik med familie
Holte, Anne Marta Nilsdatter (Lynan) (1799) Anne Marta og Peder Olaus Holte
Holte, Anton (Neliussen) () Nelius Holte med familie
Holte, Marie Nikolaisdatter (Rømuld) (1859) Paul og Marie Holte
Holte, Nelius Peder-Olaussen (1832) Nelius Holte med familie
Holte, Paul Andreas Peder-Olaussen (1835) Paul og Marie Holte
Holte, Peder Olaus () Anne Marta og Peder Olaus Holte
Holte, Peder Olaus (Neliussen) () Nelius Holte med familie
Holte, Sofie (Brusve) () Nelius Holte med familie
Holthe, Einar (1932) Einar Holthe
Holthe, Emil (1895) Aasen Sparebank (1961-62)
Holthe, Hans (1868) Sildefiske i Leangsfjorden (1930-tallet?)
Holthe, Hans (1868) Hans og Pauline Holthe
Holthe, John (1883) John Holthe
Holthe, Jon (1893) Sildefiske i Leangsfjorden (1930-tallet?)
Holthe, Magnus (1898) Fra Aslaug og Emil Holthes bryllup (1918)
Holthe, Magnus (1898) Tolvtine og Magnus Holthe (1922)
Holthe, Magnus (1898) Ved naustet i Nessveet (ca. 1930)
Holthe, Magnus (1898) Leangen skole (1913)
Holthe, Olga Tolvtine* (1901) Ved naustet i Nessveet (ca. 1930)
Holthe, Olga Tolvtine* (1901) Tolvtine og Magnus Holthe (1922)
Holthe, Otelie (Mo) (1892) Zefanias og Karen Marta Mo med familie (ca. 1903)
Holthe, Otelie (Mo) (1892) Nonstad
Holthe, Pauline J. (1870) Hans og Pauline Holthe
Holthe, Pauline J. (1870) Hopla (ca. 1890)
Hoplen, John Vold L. (1871) Hopla (ca. 1890)
Hoplen, John Vold L. (1871) John Hoplen
Hoplen, Kåre (1916) Snekkerkurs på Reinås bedehus
Hoplen, Lorents Peter O. (1824) Hopla (ca. 1890)
Hoplen, Lorents Peter O. (1824) Lorents O. Hoplen
Hoplen, Lornts J. (1899) Lornts Hoplen og en ukjent
Hoplen, Lornts O. (1901) 50-årskonfirmanter i Åsen (1966)
Hoplen, Marta (Wold) (1829) Hopla (ca. 1890)
Hoplen, Marta (Wold) (1829) Fire søsken Wold
Hovdal, Anna (Maurveg) (1889) Johannes og Anna Hovdal (1911)
Hovdal, Anna Julie (1899) Fra Aslaug og Emil Holthes bryllup (1918)
Hovdal, Anton Julius (1898) Fra Aslaug og Emil Holthes bryllup (1918)
Hovdal, Anton Julius (1898) Anton og Inga Hovdal (1922)
Hovdal, Anton Julius (1898) Hovdal m.fl.
Hovdal, Asbjørg (Faaren) (1904) 50-årskonfirmanter i Åsen (1968)
Hovdal, Asbjørg (Faaren) (1904) Tre søsken Faaren
Hovdal, Gunvor (1922) Martin Sørli og Gunvor Hovdal
Hovdal, Gunvor (Sørum) (1913) Fra Per og Oline Sørums bryllup (1939)
Hovdal, Inga (Rønning) (1901) Anton og Inga Hovdal (1922)
Hovdal, Johannes (1890) Johannes og Anna Hovdal (1911)
Hovdal, John (1901) Fra Aslaug og Emil Holthes bryllup (1918)
Hovdal, John (1901) Hovdal m.fl.
Hovdal, Karl (1904) Hovdal m.fl.
Hovdal, Marie (1869) Fire av Åsens eldste (1961)
Hovdal, Mathias (1896) Fra Aslaug og Emil Holthes bryllup (1918)
Hovdal, Ottar (1914) Fra Per og Oline Sørums bryllup (1939)
Hove, Hallfrid (Øien) (1898) Anne og Ole Øien med barn (1943)
Hove, Hallfrid (Øien) (1898) Leangen skole (1913)
Hove, Hallfrid (Øien) (1898) Kristine og Hallfrid Øien
Hoven, Anna (Auranaunet) (1874) Ole og Anna Hoven
Hoven, Anna (Auranaunet) (1874) Ole og Anna Hoven med to barn
Hoven, Anna (Auranaunet) (1874) Anna Auranaunet
Hoven, Johan Petter* () Ole og Anna Hoven med to barn
Hoven, Martha (Sandvik) (1912) John og Lina Sandvik med familie
Hoven, Ole T. (1873) Ole og Anna Hoven med to barn
Hoven, Ole T. (1873) Ole T. Hoven
Hoven, Ole T. (1873) Ole og Anna Hoven
Hovland, Helga (Engdal, Augdal) (1912) Helga og Magnus Hovland (1944)
Hovland, Helga (Engdal, Augdal) (1912) Fra Åvika
Hovland, Magnus (1921) Helga og Magnus Hovland (1944)
Hovsmoen, Dortea Arntsdatter (1840) Sefanias og Dortea Hovsmoen
Hovsmoen, Sefanias Olsen (1841) Sefanias og Dortea Hovsmoen
Hovtrø, Ingeborg Anna (1853) Sivert og Ingeborg Anna Hovtrø
Hovtrø, Sivert (1856) Sivert og Ingeborg Anna Hovtrø
Hultgren, (?) () Leangen skole (ca. 1900)
Hultgren, Edvin (1903) 50-årskonfirmanter i Åsen (1968)
Hundtorp, Gustav (1893) Gustav Hundtorp
Hundtorp, Gustav (1893) Gustav Hundtorp
Hundtorp, Gustav (1893) Gustav Hundtorp
Husby, Alfred (1895) Pauline og Martin Husby med familie
Husby, Anders (1904) Anders og Gunda Husby (1937)
Husby, Anders (1904) Anders og Gunda Husby
Husby, Anna (Vatn) (1879) Gunnbjørg og Nils Kleivens bryllup (1947)
Husby, Anna (Vatn) (1879) Sigvard og Anna Husby (Risberg) med familie
Husby, Anne Bergitte (Sundal) (1843) Anne Bergitte J. Husby
Husby, Anton J. (1864) Anton og Elen Husby med familie (ca. 1906)
Husby, Arne (1916) Fra Åvika (1930)
Husby, Arne (1916) Åsens herredsstyre 1956-59
Husby, Arne (1916) Åsens siste herredsstyre (1960-61)
Husby, Arnfinn (1916) Gunnbjørg og Nils Kleivens bryllup (1947)
Husby, Arnfinn (1916) Jon og Marta Husby m.fam.
Husby, Arnfinn (1916) Lærere fra Åsen (ca. 1955–60)
Husby, Arnfinn (1916) Hildur og Arnfinn Husby (1943)
Husby, Arnfinn (1916) Arnfinn Husby
Husby, Arnfinn (1916) Jon og Marta Husby med familie
Husby, Arnfinn (1916) Åsens herredsstyre 1956-59
Husby, Aslaug (Dullum) (1908) Fra Husby lille
Husby, Aslaug (Dullum) (1908) Aslaug og Georg Husby (1933)
Husby, Aslaug (Dullum) (1908) Aslaug og Georg Husby (1933)
Husby, Aslaug (Dullum) (1908) Ole og Berit Dullumsve med familie
Husby, Borghild (Brurok) (1901) Fra Husby lille
Husby, Borghild (Brurok) (1901) Borghild og Peder Husby
Husby, Borgny (Myhr) (1907) Nikoline og Olai Myhr med familie
Husby, Borgny (Myhr) (1907) Olai og Marta Myhr med familie
Husby, Einar (1907) Pauline og Martin Husby med familie
Husby, Einar J. (1858) Husby lille (ca. 1930)
Husby, Einar J. (1858) Einar J. Husby
Husby, Einar J. (1858) Husby lille, Åsen
Husby, Elen (Mossing) (1868) Anton og Elen Husby med familie (ca. 1906)
Husby, Ellef (1897) Anton og Elen Husby med familie (ca. 1906)
Husby, Ellef (1897) Ellef Husby
Husby, Even () Fra Åvika (1930)
Husby, Georg (1909) Aslaug og Georg Husby (1933)
Husby, Georg (1909) Aslaug og Georg Husby (1933)
Husby, Georg (1909) John G. Husby og sønner
Husby, Gudrun (Risberg) (1866) Gudrun Husby og Anna Grinde
Husby, Gunda (Aaker) (1897) Gunda Aaker
Husby, Gunda (Aaker) (1897) Anders og Gunda Husby
Husby, Gunda (Aaker) (1897) Gunda Aaker
Husby, Gunda (Aaker) (1897) Gunelie Nystykke m.fl.
Husby, Gunda (Aaker) (1897) Fra Åker, Åsen
Husby, Gunda (Aaker) (1897) Gunda Aaker
Husby, Gunda (Aaker) (1897) Gunnar, Gunda og Anna Aaker
Husby, Gunda (Aaker) (1897) Slåttonn i Åker, Åsen (før 1928)
Husby, Gunda (Aaker) (1897) Fra Åker, Åsen
Husby, Gunda (Aaker) (1897) Fra Åker, Åsen
Husby, Gunda (Aaker) (1897) Gunda Aaker
Husby, Gunda (Aaker) (1897) Fra Åker, Åsen
Husby, Gunda (Aaker) (1897) Fra Åker, Åsen
Husby, Gunda (Aaker) (1897) Anders og Gunda Husby (1937)
Husby, Gurine (Olsen, Lund) (1896) Lilly Hokling (Haugen) og Gurine Olsen (Husby)
Husby, Gurine (Olsen, Lund) (1896) Gurine Husby m.fl.
Husby, Helga (Aarnseth) (1899) Leangen sanitetslag
Husby, Helga (Aarnseth) (1899) Fra Fossing nordre
Husby, Helga (Aarnseth) (1899) John og Helga Husby
Husby, Helga (Aarnseth) (1899) Helga og John Husby
Husby, Helga (Aarnseth) (1899) Fra Gullberget skole
Husby, Hildur (Jessen) (1920) Gunnbjørg og Nils Kleivens bryllup (1947)
Husby, Hildur (Jessen) (1920) Otto og Maalfrid Wold, Hildur Jessen
Husby, Hildur (Jessen) (1920) Hildur og Arnfinn Husby (1943)
Husby, Johan Alfred (1892) Johan Husby
Husby, Johan Alfred (1892) Anton og Elen Husby med familie (ca. 1906)
Husby, Johan Arnt J. (1836) Johan Arnt Husby
Husby, Johan Arnt J. (1836) Anton og Elen Husby med familie (ca. 1906)
Husby, Johan Rasmus () Johan Husby
Husby, Johanne (1897) Pauline og Martin Husby med familie
Husby, Johannes (1893) Johannes Husby
Husby, Johannes (1893) Pauline og Martin Husby med familie
Husby, Johannes (1893) Nils Aarnseth og Johannes Husby
Husby, Johannes (1893) 17. maifeiring i Åsen (ca. 1920)
Husby, Johannes (1893) Nelly og Johannes Husby
Husby, Johannes (1893) Nelly og Johannes Husby
Husby, John (1900) Helga og John Husby
Husby, John (1900) John og Helga Husby
Husby, John G. (1884) Anleggsarbeid i Trondheim
Husby, John G. (1884) John G. Husby og sønner
Husby, John G. (1884) Anleggsarbeid
Husby, Jon J. (1885) Aasen Sparebank (1961-62)
Husby, Jon J. (1885) Jon J. Husby
Husby, Jon J. (1885) Jon og Marta Husby m.fam.
Husby, Jon J. (1885) Gunnbjørg og Nils Kleivens bryllup (1947)
Husby, Jon J. (1885) Jon J. Husby
Husby, Jon J. (1885) Jon og Marta Husby med familie
Husby, Jon M. (1888) Pauline og Martin Husby med familie
Husby, Karen (Winsnes) (1883) Husby lille (ca. 1930)
Husby, Karen (Winsnes) (1883) Fra Husby lille
Husby, Kristian (1907) Kristian Husby
Husby, Kåre (1916) Husby lille (ca. 1930)
Husby, Kåre (1916) John G. Husby og sønner
Husby, Magnhild (Åvik) (1895) Klara Reitan og Magnhild Åvik
Husby, Magnhild (Åvik) (1895) Magnhild Åvik
Husby, Magnhild (Åvik) (1895) Magnhild Åvik
Husby, Magnhild (Åvik) (1895) Magnhild Åvik
Husby, Marta (Forbord) (1889) Martin og Inger Forbord med sju døtre
Husby, Marta (Forbord) (1889) Marta Forbord
Husby, Marta (Forbord) (1889) Martin og Inger Forbords sju døtre
Husby, Martha (Stenvig) (1881) Jon og Marta Husby m.fam.
Husby, Martha (Stenvig) (1881) Gunnbjørg og Nils Kleivens bryllup (1947)
Husby, Martha (Stenvig) (1881) Jon og Marta Husby med familie
Husby, Martha (Stenvig) (1881) Marta og Sigrid Husby
Husby, Martha (Stenvig) (1881) Sylva Fossum, Martha Stenvig, Oline Svaan
Husby, Martha (Stenvig) (1881) Marta Husby
Husby, Martin J. (1863) Pauline og Martin Husby med familie
Husby, Martin J. (1863) Martin Husby
Husby, Martin J. (1863) Martin og Pauline Husby
Husby, Martin J. (1863) Pauline og Martin Husby
Husby, Nelly (Opøien) (1894) 17. maifeiring i Åsen (ca. 1920)
Husby, Nelly (Opøien) (1894) Nelly Husby
Husby, Nelly (Opøien) (1894) Nelly og Johannes Husby
Husby, Nelly (Opøien) (1894) Nelly og Johannes Husby
Husby, Nikoline (Rygg) (1877) Nikoline og Ole Husby
Husby, Nikoline (Rygg) (1877) Kristian og Oline Rygg med familie
Husby, Nils (1890) Nils Husby (1918)
Husby, Nils (1890) Pauline og Martin Husby med familie
Husby, Noralf (1905) Kanefart i Åsen (1937)
Husby, Noralf (1905) Kanefart i Åsen (1937)
Husby, Noralf (1905) Pauline og Martin Husby med familie
Husby, Noralf (1905) Olai og Marta Myhr med familie
Husby, Noralf (1905) Sangerstevne ved Breidablikk (1935-36)
Husby, Olaf Martin Odinsen () Fra Åvika
Husby, Olaf Martin Odinsen () Fra Åvika
Husby, Olaf Martin Odinsen () Fra Åvika
Husby, Olaf Martin Odinsen () Fra Åvika
Husby, Ole (1876) Nikoline og Ole Husby
Husby, Olive P. (1859) Olive Husby
Husby, Pauline (Fossing) (1863) Pauline (Fossing) Husby
Husby, Pauline (Fossing) (1863) Pauline og Martin Husby
Husby, Pauline (Fossing) (1863) Pauline og Martin Husby med familie
Husby, Pauline (Fossing) (1863) Martin og Pauline Husby
Husby, Peder Olaf (1892) Borghild og Peder Husby
Husby, Ragnar (1909) Åsen songlag ved Breidablikk (1935)
Husby, Ragnar (1909) Pauline og Martin Husby med familie
Husby, Ragnar (1909) Lastebil (V-980) i Hoklingbakken (før 1950?)
Husby, Ragnar (1909) Sangerstevne ved Breidablikk (1935-36)
Husby, Sigrid (Dahling) (1909) Åsen Samvirkelag (1932–33)
Husby, Sigurd (1900) Pauline og Martin Husby med familie
Husby, Sigurd (1900) Fra Gullberget skole (før 1914)
Husby, Sigvart (1873) Gunnbjørg og Nils Kleivens bryllup (1947)
Husby, Sigvart (1873) Sigvard og Anna Husby (Risberg) med familie
Husby, Sigvart (1873) Sigvard Husby
Husby, Sigvart (1873) Sigvard Husby
Husby, Svein (1911) Husby lille (ca. 1930)
Husby, Trygve (1912) Trygve Husby
Huseby, Magnar G. (1928) Lastebil (V-980) i Hoklingbakken (før 1950?)
Høyland, Halldis (Elden) (1928) Halldis og Olav Høyland (1954)
Høyland, Olav (1925) Halldis og Olav Høyland (1954)
Haabeth, Ingeborg (1897) Ingeborg Haabeth
Haabeth, Magne (1919) Magne Haabeth
Haabeth, Magne (1919) Trygve og Magnhild Haabeth med familie
Haabeth, Magnhild (Nilssen) (1888) Magnhild Haabeth
Haabeth, Magnhild (Nilssen) (1888) Trygve og Magnhild Haabeth med familie
Haabeth, Magnhild (Nilssen) (1888) Magnhild Haabeth
Haabeth, Marie (Nielsen) (1866) Marie Haabeth
Haabeth, Martin (1854) Martin Haabeth
Haabeth, Martin (1915) Martin Haabeth
Haabeth, Martin (1915) Trygve og Magnhild Haabeth med familie
Haabeth, Trygve (1886) Trygve Haabeth
Haabeth, Trygve (1886) Trygve Haabeth
Haabeth, Trygve (1886) Trygve Haabeth
Haabeth, Trygve (1886) Trygve og Magnhild Haabeth med familie
Haabeth, Trygve “Truls” (1923) Trygve Haabeth
Haabeth, Trygve “Truls” (1923) Trygve og Magnhild Haabeth med familie
Hågensen, Astrid (Moen) (1900) Astrid og Ingvald Hågensen
Hågensen, Ingeborg (Mork) (1861) Ingeborg og Ole Martin Hågensen
Hågensen, Ingvald Julius (1896) Astrid og Ingvald Hågensen
Hågensen, Ole Martin (1859) Ingeborg og Ole Martin Hågensen
Haave, Annfrid (Skjesol) (1921) Annfrid og Johan Haave
Haave, Johan (1921) Annfrid og Johan Haave
Haave, John Martin Olsen (1860) John Olsen Hovsmoen (Haave)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å (?)