Personregister (Å)

Alfabetisk registeret til Åsen Museum og Historielags fotosamling på Flickr. Registeret er ordnet etter det siste etternavnet den avbilda personen hadde, ikke nødvendigvis det navnet de hadde da bildet ble tatt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å (?)

Aaker, Anna Margrethe (Vold) (1859) Anna Vold
Aaker, Anna Margrethe (Vold) (1859) Fra Åker, Åsen
Aaker, Anna Margrethe (Vold) (1859) Marta og Anna Vold
Aaker, Anna Margrethe (Vold) (1859) Gunnar og Anna Aaker
Aaker, Anna Margrethe (Vold) (1859) Anna og Gunnar Aaker
Aaker, Anna Margrethe (Vold) (1859) Fra Åker, Åsen
Aaker, Anna Margrethe (Vold) (1859) Fra Åker, Åsen
Aaker, Anna Margrethe (Vold) (1859) Fra Åker, Åsen
Aaker, Anna Margrethe (Vold) (1859) Gunnar og Anna Aaker
Aaker, Anna Margrethe (Vold) (1859) Fra Åker, Åsen
Aaker, Anna Margrethe (Vold) (1859) Gunnar, Gunda og Anna Aaker
Aaker, Gunnar Martin H. (1851) Gunnar og Anna Aaker
Aaker, Gunnar Martin H. (1851) Fra Åker, Åsen
Aaker, Gunnar Martin H. (1851) Anna og Gunnar Aaker
Aaker, Gunnar Martin H. (1851) Fra Åker, Åsen
Aaker, Gunnar Martin H. (1851) Fra Åker, Åsen
Aaker, Gunnar Martin H. (1851) Fra Åker, Åsen
Aaker, Gunnar Martin H. (1851) Slåttonn i Åker, Åsen (før 1928)
Aaker, Gunnar Martin H. (1851) Gunnar, Gunda og Anna Aaker
Aaker, Gunnar Martin H. (1851) Gunnar Aaker
Aaker, Gunnar Martin H. (1851) Gunnar og Anna Aaker
Aaker, Karen Anna J. (1847) Karen Anna Jonsdatter (Åker)
Aaker, Karen Anna J. (1847) Karen Anna J. Aaker
Aaker, Karen Anna J. (1847) Karen Anna J. Aaker
Aaker, Karen Anna J. (1847) Fra Åker, Åsen
Aaker, Karen Anna J. (1847) Fra Åker, Åsen
Aaker, Karen Anna O. (Hoplen) (1825) Karen Anna O. Aaker
Aaker, Richard S. (Sverk Rikard Sivertsen Langåsmyr) (1880) Sverk Rikard Sivertsen Langåsmyr
Aaknes, Henry (1918) Fra småbrukerlagets 50-årsjubileum (1964)
Aaknes, Henry (1918) Åsens siste herredsstyre (1960-61)
Aaknes, Henry (1918) Fra småbrukerlagets 50-årsjubileum (1964)
Aaknes, Åsbjørg (Reinåsdal) (1922) Fra småbrukerlagets 50-årsjubileum (1964)
Aaknes, Åsbjørg (Reinåsdal) (1922) Fra småbrukerlagets 50-årsjubileum (1964)
Aandahl, Hilmar (1877) Fra Eibjørg og Sverre Skjesols bryllup (1937)
Årbø, Bjarne Berner (Westlye) (1892) Bjarne Årbø
Årbø, Bjarne Berner (Westlye) (1892) Bjarne Årbø og en ukjent
Årbø, Bjarne Berner (Westlye) (1892) Bjarne Årbø
Aarnseth, Aslaug (Skjesol) (1906) Åvika
Aarnseth, Aslaug (Skjesol) (1906) Fra Skjesol vestre
Aarnseth, Aslaug (Skjesol) (1906) Sangerstevne ved Breidablikk (1935-36)
Aarnseth, Gurine (Fossing) (1863) Lærere i Åsen med ektefeller
Aarnseth, Johan Arnt (1849) Lærere i Åsen med ektefeller
Aarnseth, Johan Arnt (1849) Fra Gullberget skole (før 1914)
Aarnseth, Johan Arnt (1849) Fra Gullberget skole
Aarnseth, Johan Arnt (1849) Leangen skole (ca. 1900)
Aarnseth, Johan Arnt (1849) Bryllup – Alfhild og Ingvald Theodor Sandvik (1915)
Aarnseth, Magnhild (Bakke) (1915) Sangerstevne ved Breidablikk (1935-36)
Aarnseth, Magnhild (Bakke) (1915) Åsen songlag ved Breidablikk (1935)
Aarnseth, Nils (1893) Nils Aarnseth og Johannes Husby
Aarnseth, Sigurd (1891) Sigurd Aarnseth
Aarnseth, Sigurd (1891) Lærere i Åsen med ektefeller
Aarnseth, Sigurd (1891) Sigurd Aarnseth får Kongens fortjenstmedalje (1967)
Aarnseth, Sigurd (1891) Sigurd Aarnseth (1967)
Aarnseth, Sigurd (1891) Lærere fra Åsen (ca. 1955–60)
Aarnseth, Sigurd (1891) Sigurd og Sofie Aarnseth (1925)
Aarnseth, Sigurd (1891) Sofie og Sigurd Aarnseth
Aarnseth, Sigurd (1891) Sigurd og Sofie Aarnseth (1967)
Aarnseth, Sigurd (1891) Herredsstyret i Åsen (1952-1955)
Aarnseth, Sigurd (1891) Åsen Samvirkelag (1932–33)
Aarnseth, Sigurd (1891) Sigurd Aarnseth (1967)
Aarnseth, Sigurd (1891) Sigurd og Sofie Aarnseth (1967)
Aarnseth, Sofie (Mo) (1904) Sofie Aarnseth
Aarnseth, Sofie (Mo) (1904) Sofie og Sigurd Aarnseth
Aarnseth, Sofie (Mo) (1904) Sofie Mo
Aarnseth, Sofie (Mo) (1904) Sigurd og Sofie Aarnseth (1967)
Aarnseth, Sofie (Mo) (1904) Sigurd og Sofie Aarnseth (1967)
Aarnseth, Sofie (Mo) (1904) Sigurd og Sofie Aarnseth (1925)
Aarnseth, Torvald (1903) 50-årskonfirmanter i Åsen (1968)
Aarnseth, Torvald (1903) Sangerstevne ved Breidablikk (1935-36)
Aarnseth, Torvald (1903) Åsen songlag ved Breidablikk (1935)
Aarnseth, Torvald (1903) Åsen Samvirkelag (1932–33)
Aas, Kåre () Lærere fra Åsen (ca. 1955–60)
Aasan, Lorenthine (1911) Årsmøte i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlags kvinneutvalg (1965)
Aavik, Anna (Undliendal, Dahl) (1889) Anna Dahl (Aavik)
Aavik, Anna (Undliendal, Dahl) (1889) Gine og Anna Undliendal
Aavik, Anton B. (1884) Anton Aavik
Aavik, Anton B. (1884) Åvikstykket i Åsen (ca. 1900)
Aavik, Anton B. (1884) Anton Aavik
Aavik, Bernt (1850) Åvikstykket i Åsen (ca. 1900)
Aavik, Elisæus (1905) Søren Vudduaunets begravelse (1918)
Aavik, Elisæus (1905) Elisæus Aavik
Aavik, Jørgine (1847) Åvikstykket i Åsen (ca. 1900)
Åvik, Lorentse (Buland) (1837) Nils, Sofie og Lorentse Åvik
Åvik, Lorentse (Buland) (1837) Lorentse Åvik
Aavik, Nelly (1901) Nelly Aavik
Aavik, Nelly (1901) Nelly Aavik
Åvik, Nils Eriksen (1841) Nils, Sofie og Lorentse Åvik
Åvik, Pauline (Husby) (1878) Rasmus og Pauline Åvik (1922)
Åvik, Rasmus B. (1879) Åvikstykket i Åsen (ca. 1900)
Åvik, Rasmus B. (1879) Rasmus og Pauline Åvik (1922)
Åvik, Reidar Magnus* P. (1859) Magnus Åvik
Åvik, Reidar Magnus* P. (1859) Magnus Åvik på slåmaskina
Aavik, Sivert (1870) Åsen Samvirkelag (1932–33)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å (?)